Siirry sisältöön

Tietosuoja

gdpr kuva

Tietosuoja ja tietoturva Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa Suomen Diakoniaopiston toimintaa.

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen turvaamista, mutta se sisältää myös suullisessa ja kirjallisessa muodossa oleva tiedon käsittelyn, siirtämisen ja säilyttämisen. Tietosuoja tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Jokainen Suomen Diakoniaopiston työntekijä ja opiskelija vastaavat omalta osaltaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteuttamisesta noudattamalla annettuja tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Tietosuojaselosteet

Suomen Diakoniaopiston tehnyt eri rekistereistä ja käsittelytoimista tietosuojaselosteita. Tietosuojaselosteissa on tarkemmin kuvattu kys. rekisteriin kerättäviä tietoja ja niiden käsittelyä.

Periaatteet henkilötietojen käsittelyssä ja keräämisessä

Henkilötietojen kerääminen perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, sopimukseen tai muuhun laissa määriteltyyn perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain kyseiseen käyttötarkoitukseen ja niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Henkilöt tiedot saamme suoraan opiskelijoilta tai asiakkailta, viranomaisilta tai muilta julkishallinnon toimijoilta. Opiskeluaikana opiskelijoista syntyy mm. tietoa opintosuorituksista, arvioinnista ja henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista. Opiskelijahallintojärjestelmän verkkopalvelussa Wilmassa  on  eri lomakkeilla kerrottu, mitä tietoja kerätään ja mihin tietoja siirretään. Suomen Diakoniaopiston opetuksessa käytettävissä sovelluksissa on otettu huomioon henkilötietojen käsittelyn tietosuojaperiaatteet.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus pyritään varmistamaan. Opiskelijat vastaavat osaltaan omien henkilötietojen päivittämisestä ja niiden oikeellisuudesta.

Henkilötietoja Suomen Diakoniaopisto luovuttaa vain laissa mainituilla perusteilla ja laissa mainituille luovutuksen saajille.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja vain niiden käsittelyn vaatiman ajan ja lainsäädännössä annettuja määräaikoja noudattaen. Poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden sekä Suomen Diakoniaopiston ohjeiden mukaisesti. Tilastointia ja raportointia varten tietoja saatetaan säilyttää myös pseudonymisoituina

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suojaamme sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin ja henkilökohtaisin käyttöoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tietojen tarkistamiseen: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta olemme tallentaneet.
  • Oikeus tietojen korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjausta.
  • Oikeus kieltää tietojen käyttö: Voit myös lainsäädännön perusteella kieltää tietojesi käytön
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit myös pyytää tietojen poistamista.
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit tietyissä tilanteissa vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Suomen Diakoniaopisto ei kuitenkaan voi poistaa henkilötietoja, joita Suomen Diakoniaopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Ladattavat tiedostot

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö
Rekisteritietojen oikaisupyyntö – Tietojen oikaisupyyntö (PDF)
Tietosuojaseloste Ruori-arviointi – Tietosuojaseloste Ruori-arviointi

Lisätietoja

tietosuojavastaava@sdo.fi

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos et ole saanut Suomen Diakoniaopiston tietosuojavastaavalta riittäviä tietoja tai tekemääsi tietojen tarkistus- tai oikaisupyyntöön ei ole vastattu.

Mahdollinen tietoturvarikkomus

Jos epäilet tietoturvarikkomusta tai henkilötietojen väärinkäyttöä, voit tehdä ilmoituksen asiasta tällä lomakkeella.

Asiaan liittyvät sivut