Siirry sisältöön

Aikuisten perusopetus

Suomen Diakoniaopistossa voit opiskella aikuisten perusopetuksessa Helsingissä. Opiskeluaika on maksimissaan 3,5 vuotta. Koulutus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille.

Helsinki, Alppikatu.

Max 3,5 vuotta.

Yli 17-vuotiaille.

Kenelle aikuisten perusopetus on tarkoitettu?

Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa perusopetuksen oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistuksen, jos peruskoulu on jäänyt kesken tai sinulla ei ole mitään koulutustaustaa.  Voit suorittaa myös osia peruskoulusta.

Voit hakeutua aikuisten perusopetuksen opintoihin, jos

  • olet täyttänyt 17 vuotta ja äidinkielesi on muu kuin suomi.
  • tarvitset perusopetuksen päättötodistuksen, jotta voit jatkaa opiskelemaan ammattia tai lukioon.
  • peruskoulun opinnot ovat jääneet sinulta kesken Suomessa tai ulkomailla, tai sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa peruskoulusta

Millaista opiskelu on?

·Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelmassa määritellään opinnot, joita tarvitset. Saat myös ohjausta opintoihin ja suunnittelemme kanssasi tulevaisuutta.

Opiskelu on päätoimista. Opiskelet viitenä päivänä viikossa n. klo 8:30–16. 

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen tai osan siitä, jos opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Alkuvaihe:

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Alkuvaiheessa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa voi opiskella suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Päättövaihe:

Päättövaiheen opiskelu sisältää esimerkiksi suomen, englannin ja ruotsin kielen opintoja, matematiikkaa sekä lukuaineita, kuten uskontoa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja terveystietoa.

Kanssasi tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa yksilölliset tavoitteet, suunnitelmat ja opiskelun kesto määritellään tarkemmin. Saat opintojesi aikana ohjausta opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Arvioimme osaamistasi yksilöllisesti valintapäivässä ennen opiskelijavalintaa. Sinun ei tarvitse itse tietää, mikä aikuisten perusopetuksen vaihe tai ryhmä on sopiva.

Perusopetuksen vaiheet, kesto ja kampukset

Vaihe Kesto Kampus
 Lukutaitovaihe 1 vuotta Helsinki Alppikatu
 Alkuvaihe 1 vuotta Helsinki Alppikatu
 Päättövaihe 1-2 vuotta Helsinki Alppikatu

Opiskelijavalinnan perusteista aikuisten perusopetuksessa

  • Hakijan tavoitteet vastaavat koulutuksen tavoitteita
  • Hakija osoittaa motivaationsa aikuisten perusopetuksessa opiskeluun
  • Hakijalla on elämäntilanne, joka mahdollistaa opiskelun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan
  • Hakijalla on tarve aikuisten perusopetukseen – aikuisten perusopetus on hyödyllinen jatkopolun näkökulmasta
  • Alkuvaiheessa toimiva alkeiskielitaito (kirjallisesti ja suullisesti), A1.3, matematiikan taidoista yhteen- ja vähennyslasku sekä alkeet kerto- ja jakolaskusta
  • Päättövaiheessa kehittyvä peruskielitaito (kirjallisesti ja suullisesti), A2.2, matematiikan taidoista peruslaskutoimitukset, murto- ja desimaaliluvut sekä geometrian alkeet

Mitä hyötyä peruskoulun suorittamisesta on aikuiselle? Katso video!

Hae opiskelemaan