Siirry sisältöön

Ilmoitus tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamasta

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamasta

  • tietosuojapoikkeama tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn seurauksena tapahtuvaa henkilötietojen muuttumista, tuhoutumista, häviämistä, niiden luovuttamista luvattomasti tai henkilötietoja voi käsitellä henkilö, jolla ei ole asiaan käyttöoikeutta.
  • tietoturvapoikkeama on tahallinen tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena organisaation vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai käytettävyys on tai saattaa olla vaarantunut. Tietoturvapoikkeama voi olla esim. tietojen kalastelu, haittaohjelmatartunta

Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamailmoitus

1. Oma arviosi, mitä ilmoitus koskee (voi laittaa useamman rastin)(Pakollinen)

3. Milloin olet havainnut ilmoittamasi asian

4. Ilmoittajan tiedot

Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamailmoituksen vastaanottaa Suomen Diakoniaopiston tietosuojavastaava, joka tarvittaessa välittää tietoturvapoikkeamailmoituksen tietohallintoon käsiteltäväksi. Tarvittaessa sinun ollaan yhteydessä käsittelyn aikana.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Suomen Diakoniaopistossa.