Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuus­­­kuvaus

gdpr kuva

Suomen Diakoniaopisto Oy:n asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvan, miten Suomen
Diakoniaopiston asiarekisterit on jäsennelty. Se myös kertoo, miten julkisia asiakirjoja
koskeva tietopyyntö esitetään Suomen Diakoniaopistolle. Asiakirjajulkisuuskuvausta
ylläpidetään julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
(906/2018, 28§) mukaisesti. Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.
Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpidetään sen vuoksi, että sinun olisi helpompi etsiä tietoa
julkisesta tiedostamme.

Suomen Diakoniaopiston toiminta yksityisenä ammatillisena koulutuksen järjestäjänä
kattaa vain rajoitetusti laissa tarkoitettuja viranomaistehtäviä ja niissä syntyviä julkisia
asiakirjoja. Henkilötietojen käsittelystä löytyy lisätietoa kotisivuilta löytyvästä
tietosuojaselosteesta.

Vireille pannut asiat, näiden käsittelyvaiheet ja niihin liittyvät asiakirjat sisältyvät Suomen
Diakoniaopiston asianhallintajärjestelmään, asiakastietojärjestelmiin sekä arkistoituihin
tulosteisiin. Alla olevat tietovarantokuvaukset auttavat sinua asiakirjapyynnön
kohdistamisessa.

Yleishallinto

Yleishallinnon tietovarantoon sisältyy mm. hallintopäätöksiin, päätöksentekoon,
oikeudellisiin asioihin, asianhallintaan, hankintoihin ja riskienhallintaan liittyvien tietojen
hallintaa ja käsittelyä. Tietovaranto koostuu asian- ja dokumenttienhallinnan järjestelmistä.
Huomioithan, että kaikki yleishallinnon tietoaineistomme eivät ole julkisia.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelujen tietovaranto sisältää hakijoihin ja opiskelijoihin, sekä tutkintojen ja
koulutusten suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvät tiedot.Tietovarantoon liittyvät opintohallinnon järjestelmät, opetuksen järjestelmät sekä asian- ja
dokumenttienhallinnan järjestelmät.
Opiskelijana voit itse tarkistaa tietoja seuraavista järjestelmistä tai kansallisista
tietovarannoista

  • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja muut suunnitelmat sekä arvioinnit löytyvät Wilma-järjestelmästä.
  • Kansallisesta Opintopolku-portaalista voit tarkastella suoritustietojasi ja
    Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tiedot viisi vuotta
    opinto-oikeuden päättymisestä.

Lisätietoja asiasta löytyy opiskelijahallintojärjestelmän selosteesta.

Työelämäpalveluiden tietovaranto

Työelämäpalveluiden tietovarannossa on yritysyhteistyöhön liittyvää yritysten ja yritysten
yhteyshenkilöiden tietoa.

Asiakirjapyynnön tekeminen

Suomen Diakoniaopisto Oy:n asiakirjoja koskevat pyynnöt tulee otsikoida
Asiakirjapyyntö-sanalla ja lähettää osoitteeseen kirjaamo@sdo.fi.
Asiakirjapyyntöön kannattaa kuvata mahdollisimman tarkasti, mitä tietoja haluat. Huomaa
kuitenkin, että pyytämäsi tiedot voivat olla salassa pidettäviä tai tietosuojalainsäädännön
alaisia.

Pyyntöjen käsittely

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon
kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat
erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta
annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.
Asiakirjan tyypistä johtuen pyydetyt tiedot luovutetaan joko sähköisinä, paperisina tai
asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.