Siirry sisältöön

Asiakas- ja markkinointiviestinnän yhteystietorekisteri

Asiakas- ja markkinointiviestinnän yhteystietorekisteri

Tämä seloste sisältää rekisterinpitäjän informointivelvoitteen mukaiset tiedot rekisteröidylle Eu:n tietosuoja-asetuksen (EU679/2016) ja Tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 • Suomen Diakoniaopisto Oy, Alppikatu 2A, 00530 Helsinki
 • Rekisterin yhteyshenkilö: viestinta@sdo.fi
 • Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@sdo.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

 • Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään Suomen Diakoniaopiston markkinointiviestinnän, kilpailujen, arvontojen tai kyselytutkimuksen toteuttamiseksi sekä mahdollisten palkintojen toimittamiseksi. Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.
 • Rekisteriin tallennetaan myös alumnitoiminnan ja työpaikkaohjaajayhteisön toimintaan osallistuvien henkilöiden tiedot. Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.
 • Kilpailun tai arvonnan yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää Suomen Diakoniaopiston suoramarkkinointiin, mikäli henkilö on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

3. Viestintä ja markkinointirekisterin tietosisältö

 • Rekisteri sisältää rekisteröidyn sukunimen, etunimen ja sähköpostiosoitteen
 • Rekisteri voi sisältää esim. kyselytutkimuksissa tai kilpailuissa:
  • henkilön yhteystiedot: postiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero
  • ikä tai ikäryhmä
  • lupatiedot suoramarkkinointiin
  • tiedon koulutuksista, mitkä rekisteröity on suorittanut tai mistä on kiinnostunut
  • rekisteröidyn mahdollisen työnantajan

4. Henkilötietojen käsittely

 • Suomen Diakoniaopiston henkilöstö, joka
  • vastaa uutiskirjeiden tuottamisesta uutiskirjesovelluksen
  • toteuttaa kyselytutkimuksia MS Formsilla
  • järjestää kilpailuja ja arvontoja

5. Tietojen siirto muihin rekistereihin ja tietojen luovuttaminen muille tahoille

Tietoja ei siirretä muihin rekistereihin tai luovuteta muille tahoille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Uutiskirjesovelluksen käyttöoikeudet ovat vain kyseistä sovellusta käyttävillä ja heidän käyttöoikeuksiaan päivitetään säännöllisesti. Uutiskirjesovelluksen pääkäyttäjäoikeudet ovat markkinointiviestinnällä.
 • Kyselytutkimuksen MS Forms-lomakkeen käyttöoikeudet ovat kyselyn toteuttajalla, joka vastaa tietojen hävittämisestä, kun tietoja ei enää tarvita.
 • Kilpailujen tai arvontojen paperi- tai sähköiset lomakkeet hävitetään arvonnan jälkeen tai kun tietoja ei enää tarvita.

8. Tietojen säilytysaika

 • Uutiskirjeiden tuottajat vastaavat postituslistojen ajantasaisuudesta ja rekisteröity voi poistua listalta peruuttamalla tilauksen.
 • Kyselytutkimusten, arvontojen tai kilpailujen järjestäjät vastaavat tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä, kun tietoja ei enää tarvita. Jos kyselytutkimuksen, arvonnan tai kilpailun osallistuja haluaa nimensä suoramarkkinointilistalle, niin tiedot siirretään oikealle postituslistalle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot: Voit poistaa tiedot perumalla suostumuksen
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi