Siirry sisältöön

Laatu ja vastuullisuus

Teemme SDO:ssa laatua toimimalla arvojemme ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus mukaisesti. Käytämme maailmanlaajuisen EFQM 2020 -mallin periaatteita toiminnan kaikilla tasoilla, asettaen asiakkaamme etusijalle.

Linjatut toimintatavat ohjaavat toimintaamme. Tarkastelemme ja arvioimme saavutettuja tuloksia, kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja ymmärrämme syy-seuraus-yhteyksiä tulostemme arvioinnissa ja toimintamme parantamisessa. SDO:n sisäisenä laadunhallintajärjestelmänä ja toiminnan ohjauksen välineenä toimii Intranet. Noudattamalla yhdessä sovittuja toimintatapoja luomme yhtenäisen toimintakulttuurin kaikille kampuksillemme Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Tutustu myös laatuviestinnän vuosikelloon.

Laadunhallinta Suomen Diakoniaopistossa

Suunta

Arvojen, vision ja mission pohjalta laaditut strategiset linjaukset ja lakisääteiset suunnitelmat määrittelevät Suomen Diakoniaopiston suunnan.

Arvomme
Ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus.

Visiomme
Kohdaten ja kehittäen rohkeasti ainutlaatuiseksi oppimisyhteisöksi.

Missiomme
Olemme Arvoyhteisö joka kantaa yhteiskunnallista vastuuta kouluttamalla laadukkaasti rohkeita osaajia. Tuemme ihmisarvon toteutumista ja oppimisyhteisömme hyvinvointia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

SDO:n Strategiset painopisteet 2023-2024
Vahvat ja monialaiset kumppanuudet, rohkea pedagogiikka, hyvinvoiva oppimisympäristö ja vastuullisuus ja vaikuttavuus muodostavat SDO:n strategiset painopisteet 2023-2024.

Toiminta

Suomen Diakoniaopisto tuottaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaista palvelua ja kestävää arvoa, kun

  • teemme asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa saumatonta yhteistyötä
  • toimimme sovittujen linjausten mukaisesti
  • kokeilemme rohkeasti ja ketterästi uusia toimintatapoja
  • kehitämme osaamista systemaattisesti asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  • hyödynnämme toiminnasta koottua tietoa suorituskyvyn varmistamiseksi
  • johdamme toimintaa tuloksellisesti
  • sitoudumme toimintalinjauksiin

Suomen Diakoniaopiston prosessikartta

Tulokset

Mittaamme laatua keräämällä palautetta asiakkailtamme, sidosryhmiltämme ja henkilöstöltämme. Seuraamme suoritus- ja vaikuttavuusmittareita ja talouden tunnuslukuja. Arviointitietoa saamme myös kriteeripohjaisissa arvioinneissa ja jatkuvan itsearvioinnin periaatteella.

Tulokset kertovat missä onnistuimme ja missä kohtaa tarvitaan muutoksia. Reagoimme nopeasti ja uusiudumme rohkeasti. Tulosten perusteella päivitämme toimintaamme vastaamaan asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja henkilöstömme muuttuviin odotuksiin ja tarpeisiin. Yhdessä teemme laatua.

Laatupalkinto

Suomen Diakoniaopisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kunniamaininnan Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto -kilpailussa vuonna 2021. Vuoden laatupalkinnon teemana oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Laatupalkintokilpailuraportti 2021

Keväällä 2023 osallistuimme laatupalkintokilpailuun teemassa Kumppanuudet ja verkostomainen toiminta. Pääsimme viiden parhaan joukkoon ja ulkoiseen auditointiin. Marraskuussa 2023 kuulemme miten sijoituimme kilpailussa.

Suomen Diakoniaopiston opiskelijapalaute Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta opintojen aloitus- ja päättövaiheessa.

Valtakunnallisen opiskelijapalaute: aloitusvaiheen kysely

Valtakunnallinen opiskelijapalaute: päättövaiheen kysely

(Etsi aukeavasta listasta Suomen Diakoniaopisto ja avaa tiedot +merkistä. Voit myös suodattaa tiedot valitsemalla vasemmalta valikosta ”koulutuksen järjestäjä” ja valitsemalla listasta Suomen Diakoniaopisto.) Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.