Siirry sisältöön

Laatu ja vastuullisuus

Teemme laatua toimimalla arvojemme ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus mukaisesti. Käytämme maailmanlaajuisen EFQM 2020 -mallin periaatteita toiminnan kaikilla tasoilla, asettaen asiakkaamme etusijalle.

Teemme SDO:ssa laatua toimimalla arvojemme ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus mukaisesti. Käytämme maailmanlaajuisen EFQM 2020 -mallin periaatteita toiminnan kaikilla tasoilla, asettaen asiakkaamme etusijalle.

Linjatut toimintatavat ohjaavat toimintaamme. Tarkastelemme ja arvioimme saavutettuja tuloksia, kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja ymmärrämme syy-seuraus-yhteyksiä tulostemme arvioinnissa ja toimintamme parantamisessa. SDO:n sisäisenä laadunhallintajärjestelmänä ja toiminnan ohjauksen välineenä toimii Intranet. Noudattamalla yhdessä sovittuja toimintatapoja luomme yhtenäisen toimintakulttuurin kaikille kampuksillemme Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Laadunhallinta Suomen Diakoniaopistossa

Suunta

Arvojen, vision ja mission pohjalta laaditut strategiset linjaukset ja lakisääteiset suunnitelmat määrittelevät Suomen Diakoniaopiston suunnan.

Arvomme
Ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus.

Visiomme
Kohdaten ja kehittäen rohkeasti ainutlaatuiseksi oppimisyhteisöksi.

Missiomme
Olemme Arvoyhteisö joka kantaa yhteiskunnallista vastuuta kouluttamalla laadukkaasti rohkeita osaajia. Tuemme ihmisarvon toteutumista ja oppimisyhteisömme hyvinvointia yhdessä kumppaneidemme kanssa.

SDO:n Strategiset painopisteet 2023-2024 (alla myös kuvana)
Vahvat ja monialaiset kumppanuudet, rohkea pedagogiikka, hyvinvoiva oppimisympäristö ja vastuullisuus ja vaikuttavuus muodostavat

Vastuullisuus
SDO on sitoutunut arjen toiminnassaan ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan linjauksiin. Teemme sen näkyväksi Ammatillinen koulutus 2030 – kestävää tulevaisuutta yhdessä -kuvakkeella (alla).

Kestävää tulevaisuutta yhdessä - vastuuullisuuslogo

Toiminta

Suomen Diakoniaopisto tuottaa asiakkailleen ja sidosryhmilleen heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaista palvelua ja kestävää arvoa, kun

  • teemme asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa saumatonta yhteistyötä
  • toimimme sovittujen linjausten mukaisesti
  • kokeilemme rohkeasti ja ketterästi uusia toimintatapoja
  • kehitämme osaamista systemaattisesti asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa
  • hyödynnämme toiminnasta koottua tietoa suorituskyvyn varmistamiseksi
  • johdamme toimintaa tuloksellisesti
  • sitoudumme toimintalinjauksiin

Tulokset

Mittaamme laatua keräämällä palautetta asiakkailtamme, sidosryhmiltämme ja henkilöstöltämme. Seuraamme suoritus- ja vaikuttavuusmittareita ja talouden tunnuslukuja. Arviointitietoa saamme myös kriteeripohjaisissa arvioinneissa ja jatkuvan itsearvioinnin periaatteella.

Tulokset kertovat missä onnistuimme ja missä kohtaa tarvitaan muutoksia. Reagoimme nopeasti ja uusiudumme rohkeasti. Tulosten perusteella päivitämme toimintaamme vastaamaan asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja henkilöstömme muuttuviin odotuksiin ja tarpeisiin. Yhdessä teemme laatua. Tuloksista kerromme somekanavillamme:

Laatupalkinto

Suomen Diakoniaopisto on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään ja Opetushallituksen toteuttamaan Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun vuosina 2023 ja 2021. Vuonna 2023 pääsimme kilpailussa viiden parhaan joukkoon ja ulkoiseen auditointiin. Molempina vuosina olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kunniamaininnan. Vuoden 2023 laatupalkinnon teemana oli Kumppanuudet ja verkostomainen toiminta ja vuoden 2021 teemana oli Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Suomen Diakoniaopiston opiskelijapalaute Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta opintojen aloitus- ja päättövaiheessa.

(Etsi aukeavasta listasta Suomen Diakoniaopisto ja avaa tiedot +merkistä. Voit myös suodattaa tiedot valitsemalla vasemmalta valikosta ”koulutuksen järjestäjä” ja valitsemalla listasta Suomen Diakoniaopisto.) Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.