Siirry sisältöön

Opiskelijaa ohjaamassa työelämässä

Kiitos, että ohjaat ja arvioit!

Työelämässä oppimisella on korvaamaton merkitys kaikissa koulutuksissamme. Olet lupautunut tärkeään tehtävään opiskelijan työpaikkaohjaajana. Ohjaus on yhteistyötä, jossa on mukana koko työyhteisö. Opiskelijallemme on nimetty myös ohjaava opettaja, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa eteen tulevissa kysymyksissä. Tärkein yhteistyökumppanisi on tietenkin opiskelija, tuleva ammattilainen.

Ammatillisissa opinnoissa osaamista hankitaan aina oman alan työympäristöissä. Ammatillinen osaaminen myös arvioidaan näytössä, todellisissa työtehtävissä. Opiskelijamme tulevat työelämään opintojensa eri vaiheissa ja hyvin erilaisin valmiuksin. Usein työpaikoille lähdetään ensimmäistä kertaa jo heti opintojen alkumetreillä. Osa opiskelijoistamme tulee työpaikalle aluksi vahvistamaan työelämätaitojaan, osa vain täydentämään aiempaa osaamistaan ennen arviointia. Työelämässä oppiminen suunnitellaankin aina yksilöllisesti yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa.

Työpaikkaohjaajana toimiminen on parhaimmillaan innostavaa, jossa oppii niin opiskelija, ohjaaja kuin koko työyhteisökin.

Iloa ja onnistumisen kokemuksia ohjaukseen!

Opiskelijan työelämässä oppimisen päätyttyä ohjaaja saa palautelinkin Opetushallitukselta, jossa kysytään yhteistyöstä Suomen Diakoniaopiston kanssa kyseiseen työssäoppimiseen liittyen. Palautteessa ei arvioida opiskelijaa vaan Suomen Diakoniaopiston toimintaa. Työpaikkaohjaajapalautteen kysyminen on Opetushallituksen lakisääteinen tehtävä, joten Opetushallituksen ei tarvitse pyytää työpaikkaohjaajalta suostumusta linkin lähettämiseen. Työelämäpalautteen tietosuojaseloste.

Kaikkien ammatillisten tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit löytyvät ePerusteista.

Opiskelijan materiaalit löytyvät omaSDO-sivulta. Tutustukaa niihin yhdessä opiskelijan kanssa.

Lisämateriaalia työpaikkaohjauksen tueksi löytyy alla olevasta linkistä:

Vinkkejä opiskelijan ohjaukseen työpaikalla:

Työpaikkaan tutustuminen. Työpaikkaohjaaja, tutustuta opiskelija työyhteisöön, työtehtäviin, työelämän käytäntöihin, työpaikan työturvallisuusohjeisiin ja muihin tarpeellisiin ohjeisiin. Ole läsnä ja kuuntele.

Opiskelijaan tutustuminen. On tärkeää, että olet motivoitunut ja halukas toimimaan opiskelijan ohjaajana. Työpaikkaohjaajana tutustut opiskelijan vahvuuksiin, tavoitteisiin, odotuksiin ja toiveisiin. Toivota opiskelija tervetulleeksi ja tutustuta opiskelija työyhteisöön. Näin autat häntä pääsemään osaksi työporukkaa!

Työyhteisön valmistaminen. Varmistathan, että kaikki ovat tietoisia opiskelijan tulosta ja osaavat huomioida opiskelijan yksilöllisen opinpolun. Työyhteisön on hyvä tietää sovituista työtehtävistä, työajoista ja miten opiskelijaa voi tukea tavoitteissaan. On tärkeää, että opiskelija kokee olevansa osa työyhteisöä ja tulee kohdatuksi.

Työtehtävien ja työympäristön suunnittelu. Suunnittele opiskelijan kanssa yhdessä hänen työtehtävänsä. Muista aina varmistaa, että opiskelija saa selkeän ohjeistuksen työtehtäväänsä. Varmista, että opiskelija ymmärtää mitä olette yhdessä sopineet. Tässä voi olla hyödyksi erilaiset itsenäistä työskentelyä helpottavat apuvälineet kuten esim. selkeät ohjeet, työjärjestys, muistilistat, riittävä aika, malli, apuvälineet.

Ohjaus ja palaute. Moni opiskelija hyötyy mallin näyttämisestä ja oman työn sanoittamisesta. Jos annat uusia ohjeita, varmista, miten opiskelija on ymmärtänyt ohjeesi. Pyydä häntä kertomaan omin sanoin tai näyttämään, mitä hänen tulee tehdä. Voit vahvistaa opiskelijan osaamista hyvällä palautteella. Huomaa opiskelijan onnistumiset ja kerro hänelle niistä. Keskustele opiskelijan kanssa asioista, joissa hän voisi tehdä toisin. Säännöllinen palaute tukee edistymistä. Rohkaise opiskelijaa käyttämään omia vahvuuksiaan. Muista kertoa opiskelijalle, kuka on varaohjaaja, jos et voi olla aina läsnä.

Hyvinvointi työpaikalla. Työpaikassa, jossa on hyvä ja toisia arvostava työilmapiiri, myös opiskelijalla on hyvä olla. Ota opiskelija mukaasi työpaikan kahvipöytiin ja mukaviin taukohetkiin. Opiskelijan työhyvinvointi lisääntyy siitä, että hän kokee olevansa työyhteisön jäsen. Jakson alussa opiskelija voi hyötyä työparin kanssa työskentelystä. Työtehtäviä voi laajentaa ja tukea vähentää sitä mukaa kun opiskelija kokee olevansa valmis itsenäisempään työskentelyyn. Jos opiskelijalla on haasteita toimia vuorovaikutustilanteissa tai tehdä tavoitteidensa mukaisia työtehtäviä ole rohkea ja ota asia opiskelijan kanssa puheeksi. Ota heti yhteys myös ohjaavaan opettajaan.

Osaamisen arviointi. Työelämäjaksolle voi sisältyä osaamisen arviointia. Huomaathan, että tarkoitus on arvioida opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnonperusteiden arviointikriteereihin sekä arviointiasteikkoon. Perehdy opiskelijan työelämässä oppimisen arviointikäytäntöihin. Arvioinnin tarkoitus on olla opiskelijalle yksi myönteinen ja omaa kehittymistä edistävä tilanne.

Lisätietoja / Ota yhteyttä!

Helsinki

Mari Sarna ja Satu Saanio, mari.sarna@sdo.fi ja satu.saanio@sdo.fi

Lahti

Saila Lempiäinen, saila.lempiainen@sdo.fi

Oulu

Mirja Koskela, mirja.koskela@sdo.fi

Työpaikkaohjaajakoulutukset

Työpaikkaohjaajakoulutukset tarjoaa työvälineitä, valmiuksia ja vertaistukea niille, jotka tekevät ohjaustyötä työpaikallaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia työpaikalla oppimisen ohjaajana ja osaamisen näyttöjen arvioijana.

Haussa olevat koulutukset