Siirry sisältöön

TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

RUORI-asiantuntija-arviointia voi hyödyntää vaativan erityisen tuen koulutuksiin (Kodinhuoltaja ja TELMA-koulutus) haettaessa.

TELMA-koulutus on vaativan erityisen tuen koulutusta. Saat koulutuksesta valmiuksia itsenäiseen elämään tai työelämässä toimimiseen. Suomen Diakoniaopiston TELMA-ryhmät opiskelevat Helsingissä, Alppikadun kampuksella. 

Helsinki, Alppikatu.

Opiskeluaika
1-3 vuotta.

Voit tulla tutustumaan!

TELMA-koulutukseen haetaan  yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Koulutus kestää opiskelijan tarpeiden mukaisesti 1-3 vuotta. Pääsääntöisesti opiskelija valitaan aluksi kahdeksi vuodeksi ja kolmannesta opiskeluvuodesta sovitaan HOKSissa.

TELMA-koulutuksesta kiinnostunut voi tulla tutustumaan Suomen Diakoniaopiston TELMA-opintoihin. Ilmoitamme tutustumismahdollisuuksista verkkosivuillamme. Tutustumispäivän voi sopia myös yksilöllisesti.

Kenelle TELMA-koulutus sopii?

TELMA-koulutus on vaativan erityisen tuen koulutusta. Koulutus on suunnattu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.  

Opiskelijalla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, autismin kirjon häiriö, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai muu sairaus tai vamma, joka edellyttää erittäin paljon tukea opinnoissa.

Joskus elämäntilanne voi olla vaikea myös muista syistä, jolloin TELMA-koulutus voi olla sopiva.  

Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja vaativan erityisen tuen suunnitelma.

Millaista opiskelu TELMAssa on? 

Opetus Suomen Diakoniaopiston TELMA-koulutuksessa on opiskelijalähtöistä, kunnioittavaa ja yhteisöllistä. Alppikadun kampuksella TELMA-opiskelijat ovat osa laajempaa oppimisyhteisöä.

Joni haki TELMA-koulutukseen oppimaan työelämätaitoja. Opintojen aikana hän on tunnistanut omia vahvuuksiaan ja oppinut käytännön taitoja. Lue tai kuuntele Jonin kokemukset TELMAsta >

TELMA-opiskelijoiden lisäksi kampuksella opiskelee esimerkiksi tulevia lähihoitajia, lastenohjaajia ja kodinhuoltajia. Meillä kunnioitetaan moninaisuutta ja kannustetaan ihmisiä kohtaamaan toinen toisensa Suomen Diakoniaopiston arvojen mukaisesti.   

Opetustiloina on kotiluokkien lisäksi monipuoliset mm. liikunnan, kädentaitojen ja kotitalouden opetuksen tilat. Viestinnässä, liikunnassa ja kädentaidoissa opettajina toimivat aineenopettajat, muutoin opetuksesta huolehtii ammattitaitoinen TELMA-tiimi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä työelämän ja Alppikadun korttelin muiden toimijoiden kanssa.

TELMA-koulutus on opiskelijalle maksutonta. Jos TELMA-opiskelija tarvitsee opintojen aikana aamu- ja iltapäivätoimintaa, hänen on hyvä kääntyä oman kunnan vammaistyön perhe- ja sosiaalipalvelujen puoleen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kotikunnan vastuulla. Käytännössä näissä järjestelyissä auttaa esimerkiksi oma sosiaalityöntekijä. 

TELMAssa vahvistuvat arjen ja hyvän elämän taidot!

TELMAsta saa paljon valmiuksia omaan arkeen sekä itsenäiseen ja hyvään elämään. Koulutuksessa arjen osallisuuden taidot, työskentelytaidot ja sosiaaliset taidot vahvistuvat.  

TELMA-koulutuksen koulutuksen tutkinnonosat ovat:  

– Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
– Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
– Työelämään valmentautuminen   
– Muut valinnaiset koulutuksen osat 

Yksi TELMAn tärkeimpiä tavoitteita on löytää opiskelijalle yksilöllinen jatkopolku.

Jatkopolkuja voivat olla esimerkiksi tutkintoon valmentava koulutus eli TUVA erityisopetuksena, ammatillinen peruskoulutus vaativan erityisen tuen koulutuksena tai työtoiminta erilaisissa työ- ja päivätoimintakeskuksissa.  

Joillekin TELMA-opiskelijoille entistä mielekkäämpi hyvä arki voi olla tulevaisuuden tavoite. 

Jos TUVA tai ammatillisen perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle sopiva jatkopolku, koulutuksiin voi hakeutua tutustumaan jo TELMAn aikana. Tällöin TELMA-koulutuksessa opiskeluaika voi olla lyhyempi kuin 3 vuotta.   

Jatkopolku suunnitellaan aina yhteistyössä opiskelijan ja hänen verkostonsa kanssa.  

Hae opiskelemaan