Siirry sisältöön

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua Suomen Diakoniaopistoon joustavasti ympäri vuoden. Hakuajat vaihtelevat koulutuksittain. Jatkuvan haun ajankohtaiset haut näet verkkosivuiltamme. Pyrimme ilmoittamaan myös tulevista hauista samalla sivustolla.

Jotkut koulutukset ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden ja toiset ovat haussa tiettyinä ajankohtina. Tarkat hakuajat ja aloitusajankohdat löydät verkkosivuiltamme. Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen on osa jatkuvaa hakua. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja sinne hakemisesta löydät Oppisopimuskoulutussivulta.

Jatkuvien hakujen lisäksi suosittelemme sinua tutustumaan työvoimakoulutuksiimme ja niihin hakeutumiseen. Järjestämme työvoimakoulutuksia Helsingissä yhteistyössä TE-palveluiden kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti työttömille työnhakijoille. Lisätietoja löydät Työvoimakoulutukset-sivulta.

Kenelle jatkuva haku on tarkoitettu?

Jatkuva haku ammatillisiin perustutkintoihin sopii sinulle, jos olet esimerkiksi

  • suorittanut toisen tai korkeamman asteen tutkinnon
  • vaihtamassa alaa
  • töissä ilman tutkintoa
  • opiskelemassa alaa jossain toisessa koulussa
  • opiskellut alaa jo aiemmin ja haluat jatkaa opintoja

Jatkuva haku TUVA-koulutukseen voi sopia sinulle, jos

  • olet nuori tai puhut suomea toisena kielenä
  • sinulla ei ole vielä suoritettuna toisen asteen tutkintoa
  • haluat vahvistaa opiskelutaitojasi ja miettiä tulevaisuuden suunnitelmiasi

Jatkuva haku vaativan erityisen tuen koulutukseen voi sopia sinulle, jos

  • sinulla on vaikeita oppimisvaikeuksia
  • sinulla on vamma tai sairaus, jonka vuoksi tarvitset laaja-alaista ja monipuolista tukea.

Hakeminen ja opiskelijavalinta jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa täytät sähköisen hakulomakkeen verkkosivuillamme. Hakulomake kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää hakemukseen myös aiemmat opiskelu- ja työtodistukset. Hyvin täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet auttavat meitä näkemään osaamisesi paremmin ja helpottavat myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemistä opiskelun alussa.

Hakeutumisen jälkeen kutsumme sinut valintahaastatteluun tai -päivään. Valintapäivä voi sisältää koulutusinfon ja haastattelun. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, saatat saada kutsun myös kielikokeeseen. Kielikoetta ei yleensä tarvitse tehdä, jos sinulla on Suomessa suoritettu peruskoulu tai joku peruskoulun jälkeen tehty tutkinto. Kielikokeeseen ei myöskään tarvitse osallistua, jos sinulla on YKI-todistus tutkinnossa/koulutuksessa vaadittavalla tasolla tai Valtionhallinnon kielitutkinto. Jos sinulla on jokin näistä todistuksista, muista liittää se hakemukseen.

Kaikki valintahaastatteluun tai -päivään osallistuneet saavat päätöksen sähköpostilla noin kahden viikon kuluessa valintahaastatteluun tai -päivään osallistumisesta. Päätös voi olla hyväksytty, varalla tai ei valittu. Jos et tule valituksi koulutukseen, saat yleensä myös perustelun päätökselle. Jos tarvitset päätöksestä lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä päätöksessä ilmoitettavien ohjeiden mukaisesti. Varasijat ovat yleensä voimassa kahden viikon ajan koulutuksen alkamisajankohdasta.