Siirry sisältöön

Terveyden­tila­vaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja turvallisuusvaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja turvallisuusvaatimukset ammatillisessa koulutuksessa 

Kasvatus- ja ohjausalalla ja sosiaali- ja terveysalalla on tietyt turvallisuuteen liittyvät turvallisuusvaatimukset ja hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.  

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Hakijana sinun tulee miettiä seuraavia asioita terveydentilaasi ja turvallisuusvaatimuksiin liittyen: 

  • Terveydentilasi on sellainen, että pysty osallistumaan työhön liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työympäristössä tai muussa oppimisympäristössä.  
  • Sinulla ei ole turvallisuusvaatimuksiin liittyviä esteitä (alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta) 
  • Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyviä estettä ei voida kohtuullisilla toimilla poistaa 

Alla löytyvät tutkinnot, joissa on erityisiä terveydentilavaatimuksia.
(Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen 673/2017 20 §:n perusteella). 

Sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset seuraavissa tutkinnoissa: 

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset seuraavissa tutkinnoissa: 

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, niiden vaikutusta ammatinvalintaan kannattaa selvittää ennen koulutukseen hakemista. Neuvoja voit kysyä mm. opinto-ohjaajilta, terveydenhuollon ammattilaisilta tai ammatinvalintapsykologilta. Mikäli olet epävarma omasta terveydentilastasi ja toimintakykyvaatimuksista, niin asiasta kannattaa keskustella myös valintapäivän haastattelussa.  

Koulutuksen hakemisen yhteydessä sinulta kysytään omaa arviota toimintakyvystäsi, joten perehdy vaatimuksiin huolella. Hakuvaiheessa oma arviosi terveydentilasta ja toimintakyvystä on riittävä. Sinulta voidaan pyytää lisäselvitystä terveydentilastasi, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Opiskeluoikeutesi voidaan myöhemmin peruuttaa, mikäli olet valintatilanteessa jättänyt kertomatta olennaisesti terveydentilaasi ja toimintakykyysi vaikuttavia asioita. 

Rikostaustaote

Sinun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihisi oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta. 

Saat rikostaustaotteen toimittamisesta tarkemmat ohjeet opintojesi yhteydessä. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.