Siirry sisältöön

Uutta tietoa kokemus-osaamisesta

Käsi pitelemässä olkapäätä. Kuva: Diakonia-ammattikorkakoulu

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja ammattilaisten kokemustaustat sisältävät sekä ison osaamispotentiaalin että riskin hyvinvoinnille, todetaan juuri ilmestyneessä raportissa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisussa kartoitetaan kokemusosaamisen merkitystä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ja työssä. Kokemusosaamisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalalla kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään työssä ammatillisen osaamisen rinnalla. Kokemustaustan jalostuminen kokemusosaamiseksi nähdään osana ammatillista kasvua, jota opinnoissa tulisi tukea. Raporttia varten tehtyjen kyselyiden vastaajina on ollut sote-alan työntekijöitä, opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa.  

Osa Kokonaisena työssä -hanketta

Kartoitus on osa Kokonaisena työssä -hanketta, jossa tuotetaan uutta tietoa kokemusosaamisesta ja kehitetään, pilotoidaan ja juurrutetaan kokemusosaamisen valmennusmallia. Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diakonissalaitoksen ja Suomen Diakoniaopiston (SDO) hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittämistyön avulla edistää osaamista ja asenteiden muutosta, sekä tukea sosiaalisesti kestävää ja laadukasta palvelutoimintaa, jolla edistetään yhdenvertaisuutta.

– Toivon, että kartoituksen tulokset avaavat uusia näkökulmia teemaan. Tämä olisi tärkeää, sillä kokemusosaamisen hyödyntäminen näkyy suoraan sote-opiskelijoiden ja -ammattilaisten hyvinvoinnissa ja työn mielekkyyden kokemuksissa, sanoo kartoitustyöstä vastannut, Diakin asiantuntija Henna Harju

Kartoitus kertoo, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja työntekijät kokevat kokemusosaaminen mahdollistavan paremman yhteyden luomisen asiakkaisiin, sekä vahvistavan työn mielekkyyttä. Vastauksista ilmeni kuitenkin myös, että kokemusosaaminen voi tuoda asiakastilanteet liian lähelle tai laukaista epämiellyttäviä muistoja työtilanteissa. 

Kyselyssä opetushenkilöstö suhtautui myönteisesti kokemusosaamisen hyödyntämiseen opinnoissa. Toisaalta opiskelijan kokemustausta voi nousta opinnoissa esiin pahoinvointina tai tarpeena käsitellä omia kokemuksia, ja voi siksi haitata opintojen edistymistä. 
 
Julkaisussa esitetään, että kokemustausta voitaisiin kääntää oppilaitoksissa hyvinvointia- ja työelämään kiinnittymistä lisääväksi tekijäksi, ja että kokemustaustan tunnistamista ja hyödyntämistä tukeva valmennus oppilaitoksissa olisi keino siihen. Kokonaisena työssä -hankkeen valmennusmalli pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeessa yhteiskehittämällä luotu Elämällä oppii! -valmennus onkin parhaillaan pilotointivaiheessa. Seuraava valmennuspilotti toteutetaan verkkoversiona SDO:ssa keväällä 2024.

Lisätietoa Kokonaisen työssä -hankkeesta löydät täältä: Kokonaisena työssä, ESR+ – Suomen Diakoniaopisto (sdo.fi)

Uutisen kuva: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Suomen Diakoniaopiston, Diakonissalaitoksen ja Diakonia Ammattikorkeakoulun Kokonaisena työssä -ryhmähanke (02/2306/25) kehittää, pilotoi ja juurruttaa käyttöön valmennusmallin ja työvälineet kokemusosaamisen tunnistamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hanke on Euroopan Unionin (ESR+) osarahoittama osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.