Siirry sisältöön

Kokonaisena työssä, ESR+

Rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR+
Hankkeen kesto 01.02.2023 - 30.06.2025

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on lisätä sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden, alalle pyrkivien nuorten sekä koulutuksen toteuttajien ja työnantajien ymmärrystä siitä, miten hyödyntää ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten kokemustietoa alan asiakastyön teemoista tavoitteellisella ja kokonaisvaltaisella tavalla.

Hankkeen toteutus

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen Diakoniaopisto ja osatoteuttajia ovat Helsingin Diakonissalaitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni (ESR+) osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Hanke on alkanut helmikuussa 2023 ja kestää kesäkuuhun 2025 asti.

Hanke on saanut alkunsa verkostotoimijoiden välisessä yhteistyössä. Taustalla on havainto, ettei sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten henkilökohtaista kokemustaustaa osata vielä tunnistaa ja soveltaa arvokkaana osaamispääomana. Kuitenkin monilla sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista ja ammattilaisista on alan tutkinto-osaamisen ja työkokemuksen ohella myös henkilökohtaista kokemusta tai läheisnäkökulmaa alansa asiakastyön teemoista.

Hankkeessa tuotetaan uudenlaista tietoa sote-ammattilaisten, alaa opiskelevien sekä alalle hakeutumassa olevien nuorten omasta kokemustausta osana osaajaidentiteettiä ja työhyvinvointia. Hankkeessa yhteiskehitetään kokemusosaamisen valmennusmalli, jossa yhdistyy ammatilliseen ja omakohtaiseen kokemukseen perustuva tietotaito ja ymmärrys. Hankkeessa lisätään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, alaa opiskelevien sekä kohderyhmän nuorten kokemusosaamisen hyödyntämisen valmiuksia sekä kokemusosaamisen ymmärrystä ja arvostusta. Hankkeessa syntyvät hyvät käytännöt ja valmennusmalli kokemusosaamisen hyödyntämiseen ja tunnistamiseen koulutuksessa, työpaikoilla ja rekrytoinnissa levitetään ja juurrutetaan osaksi sotealan työelämäkoulutusta ja osaamisen tunnistamista.

Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutetaan yhteiskehittämisenä taustalla olevan idean mukaan, joka tarkastelee osaamista monimuotoisen ja kokonaisvaltaisen ihmisyyden näkökulmasta sekä yksilön että yhteisön tasolla: Vahvistetaan kokonaisvaltaista osaajaidentiteettiä ja rakennetaan siltoja erilaisia osaamisnäkökulmia edustavien ihmisten välille ajatuksella, että kokemus koskettaa kaikkia ja voimme toimia ja tulla kohdatuiksi kokonaisina osaajina ja ihmisinä – myös työssä!

Suomen Diakoniaopisto Katriina Nuutinen katriina.nuutinen@sdo.fi 0503283374