Siirry sisältöön

Seloste tietojen käsittelystä Tiitus -sovelluksessa

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Celebris Technology Oy

Y-tunnus: 2736664-3

Postiosoite: Lemuntie 3-5, 00510 Helsinki 

Tietosuojasopimus, Tiitus Duuni

Suomen Diakoniaopisto toimii rekisterinpitäjän puolesta Tiitus Duuni ja Tiitus Harkka -palveluun rekisteröityjen henkilötietojen käsittelijänä.

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Celebris Technology Oy, support@tiitus.fi 

Suomen Diakoniaopisto toimii henkilötietojen käsittelijänä 

Henkilötietojen käsittelijän yhteyshenkilöt:
– Tiitus Duuni: Anna Suvilaakso p. +358 50 4373112, anna.suvilaakso@sdo.fi
– Tiitus Harkka; Mari Sarna p. +358 50 3103444, mari.sarna@sdo.fi ja Saara-Maija Falk p. +358 50 3567504, saara-maija.falk@sdo.fi  

Suomen Diakoniaopiston tietosuojavastaava: Marja Suur-Uski, p. 040 840 9184, marja.suur-uski@sdo.fi

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen työnhakijaprofiilien ja työnantajatietojen osalta. Tietojen käsittely mahdollistaa palveluun rekisteröityneiden opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisen sekä rekrytoinnin.  

Tiitus-Harkan osalta tietojen käsittely perustuu Suomen Diakoniaopiston ja työnantajan väliseen sopimukseen työelämäjaksojen paikkojen hallinnasta Tiitus Harkassa.  

Opiskelijat

Opiskelijan ilmoittamien tietojen pohjalta rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä

 • henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilötunnus kansallisuus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, valokuva/video
 • työ- ja koulutushistoria, erilaiset taidot ja osaaminen
 • mahdolliset rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset muut suostumuksella kerätyt tiedot.
 • työelämäjaksoon liittyvät yksilöintitiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, jakson ajankohta ja työpaikkaan liittyvät tiedot. 
Työantajat

Työnantajan ilmoittamat tiedot työnantajasta, tiedot mahdollisista koulutussopimus- ja oppisopimustyöpaikoista sekä työelämäjaksoista. 

Työnantajan ilmoittamien tietojen pohjalta rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 • työnantajan yhteystiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja työnantajan yhteyshenkilöiden nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • työnantajan työtehtävään liittyvät tiedot: työtehtävä, työtehtävän tarkempi kuvaus, hakuaika 
 • mahdolliset rekrytointiin liittyvät tiedot 
 • työelämäjaksot: jakson ajankohta ja kyseessä olevan yksikön tervetulokirje 
Suomen Diakoniaopiston henkilöstö

Niiden opettajien tiedot, jotka toimivat työnantaja rajapinnassa ja kutsuvat työnantajia palvelun käyttäjiksi tai ohjaavat opiskelijoita palveluiden käytössä tai seuraavat analysoivat palvelun käyttöä. Henkilöstöstä seuraavat tiedot: 

 • Suomen Diakoniaopiston henkilöstö; työntekijän nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana 


HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN JA/TAI EU:n ULKOPUOLELLE (ml. maat ja tiedon vastaanottajat)

Suomen Diakoniaopisto ei siirrä tietoja Euroopan Unionin ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

KUVAUS TOTEUTETUISTA TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISTA TURVATOIMISTA

Palvelu toimii salatulla yhteydellä. Työpaikkatorilla olevia avoimia työpaikkoja lukuun ottamatta palveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • Oikeus tietojen tarkistamiseen: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta on tallennettu Tiitus -palveluun. 
 • Oikeus tietojen korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjausta.  
 • Oikeus kieltää tietojen käyttö: Voit myös lainsäädännön perusteella kieltää tietojesi käytön.  
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit myös pyytää tietojen poistamista.  
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein. 
 • Oikeus saada tiedot siirretyksi: Tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen Tiitus Duunin osalta. Sinulla on oikeus saada tiedot sähköisessä muodossa, jotta voit siirtää tiedot toiselle palveluntarjoajalle