Siirry sisältöön

Kokemuksia ja näkökulmia Elämällä oppii! -valmennuksesta

Blogikirjoituksessa Leena Toivonen pohtii ja kuvaa omia kokemuksiaan Kokonaisena työssä -hankkeen Elämällä oppii! -valmennuksesta.

Tutustuin Kokonaisena työssä -hankkeeseen keväällä 2023 Kokemusosaamisen kevättreffeillä. Lähdin innolla mukaan valmennuksen pilottiryhmään, kun hanketta ja siinä kehitettyä Elämällä oppii! -valmennusta esiteltiin mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon koulutuspäivässä.

Odottavin mielin kohti valmennusjaksoa

Oman kokemuksen hyödyntäminen on työtehtävissä tuttua. Ehkä juuri siksi kiinnostuin hankkeen keskeisestä aiheesta – sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisesta. Aiemmista opinnoistani on sen verran aikaa, silloin opintojen painotus oli ammatillisuudessa sekä asiakkaan oman elämän asiantuntijuudessa. Kokemustiedon hyödyntämisestä puhuttiin lähinnä vertaisryhmissä.

Toimin tällä hetkellä työvalmentajana sosiaalisessa kuntoutuksessa. Pieni osa työnkuvaani on Yhdessä kehittämisen -valmennus, jossa ohjaan tulevia kokemusasiantuntijoita ja sote-alan ammattilaisia yhdessä jo koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Osallistuessani itse valmennukseen, olen kirjoittanut tarinan opiskelu- ja työllistymispolustani. Samalla pohdin elämäntilanteiden vaikutusta omaan matkaani sote-alan ammattilaiseksi.

Kun Elämällä oppii! -valmennusta esiteltiin, ajattelin, että se voisi tuoda uusia näkökulmia myös omassa valmennuksessani. Yhdessä kehittämisen -valmennuksessa keskitytään paljon kokemusasiantuntijana toimimiseen. Olen kuitenkin pohtinut, miten valmennusta voisi kehittää niin, että se tukisi paremmin myös työntekijöitä oman elämän tarinan pohtimisessa sekä omien kokemusten hyödyntämisessä työtehtävissä.

Valmennus avasi erilaisia näkökulmia ja kannusti reflektointiin

Elämällä oppii! -valmennus antoi minulle uusia näkökulmia oman elämäntarinani tutkimiseen. Valmennus ohjasi pohtimaan omia kokemuksia eri tasoilla. Millaisista ilmiöistä on kyse, kun puhumme esimerkiksi lama-ajan Suomessa kasvamisesta? Miten eri ilmiöt ovat vaikuttaneet meihin yhteisönä ja yksilöinä? Miten omat kokemuksemme eroavat asiakkaidemme kokemuksista?

Tärkeä osa valmennusta oli muiden ryhmän jäsenten kokemuksista oppiminen. Siksi pohdinkin, että valmennus voisi tarjota työyhteisöille keinoja nostaa esiin hiljaista kokemustietoa. Toisen kokemus- ja arvomaailman ymmärtäminen auttaa ymmärtämään oman työyhteisön jäseniä paremmin.

Elämällä oppii! -valmennus auttaa tunnistamaan omia rajoja, kun hyödynnetään omaa kokemustietoa työtehtävien tukena. Työyhteisössä toimiessa on tärkeä tunnistaa, huomioida ja kunnioittaa rajoja.

Sote-alalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota kokemusosaajien ja -asiantuntijoiden näkemyksiin mm. palveluiden kehittämisessä ja asiakastyössä. Tämän lisäksi myös työntekijän oman kokemusosaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää.

Kokemusosaamista on tärkeä tunnistaa ja hyödyntää

Osaamisemme on sekoitus elämänkokemusta sekä koulutuksen ja työkokemuksen tuomaa tietotaitoa. Oman kokemusosaamisen tutkailu ja sitä kautta mahdollisuus sen tietoiseen käyttöön, tekee meistä parempia työntekijöitä. Oman tarinan pohtiminen sekä kuulluksi tuleminen omien kokemustensa kanssa on työntekijöille tärkeää. Sote -alan työntekijöiden työssäjaksamista ja merkityksellisyyden tunnetta tukee, kun saa olla kokonaisena työssä.

Elämällä oppii! -valmennuspäivänä vierailleen Seija Laineen puheenvuorosta jäi mieleen ajatus: ”Kokemusosaaminen on kuin lisäkoulutus, jota käytetään, kun siitä on hyötyä. Ammatillisuutta, on tunnistaa se kohta.”

Kokemusosaamisen tunnistamisessa ja käyttämisessä meillä on mielestäni vielä tehtävää. Elämällä oppii! -valmennus on siihen hyvä tuki.

Leena Toivonen
Työvalmentaja
Keusote, Sosiaalinen kuntoutus

Kokonaisena työssä -hankkeen verkoston jäseniltä ilmestyy kirjoitusten sarja, joissa he kertovat kokemusosaamisesta omista näkökulmistaan. Juttujen kirjoittajat ovat olleet mukana hankkeen toiminnassa eri rooleissa. Sarjan ensimmäinen kirjoitus kertoo kokemusosaamisen hyödyntämisestä työtehtävissä, sekä hankkeen ensimmäisestä, Elämällä oppii- valmennuksesta sote -alan työntekijän näkökulmasta.

Artikkelikuva: Amanda Klamrowski, pexels.com kautta.

Suomen Diakoniaopiston, Diakonissalaitoksen ja Diakonia Ammattikorkeakoulun Kokonaisena työssä -ryhmähanke (02/23–06/25) kehittää, pilotoi ja juurruttaa käyttöön valmennusmallin ja työvälineet kokemusosaamisen tunnistamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hanke on Euroopan Unionin (ESR+) osarahoittama osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.

Lisätietoja

Katriina Nuutinen
Projektipäällikkö
katriina.nuutinen@sdo.fi