Siirry sisältöön

Vahvasti välittävä ammatillinen koulutus

Juha-Petri Niiranen rehtori Suomen diakoniaopisto

Suomen Diakoniaopiston rehtori Juha-Petri Niiranen kävi uuden hallitusohjelman läpi ammatillisen koulutuksen näkövinkkelistä.

Uusi lukuvuosi Suomen Diakoniaopistossa (SDO) on käynnistynyt mukavasti lähes 3 000 opiskelijan ja 280 työntekijän voimin. Opiskelu- ja työrytmi kesän jäljiltä on löytynyt ja katse on vahvasti syyskauden toiminnallisissa tavoitteissa sekä ensi vuoden koulutustarjonnan suunnittelussa.  

Kaikki merkit viittaavat siihen, että tästäkin vuodesta tulee onnistunut. 

Oman mausteensa käynnistyneen lukuvuoden toimintaan tuo Petteri Orpon hallituksen ohjelma ´Vahva ja välittävä Suomi´. Ohjelmassa todetaan, että vahvassa ja välittävässä Suomessa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään ja elää turvassa.  

Ammatillisella koulutuksella on ohjelmatavoitteiden saavuttamisessa merkittävä rooli. Ja kun näin on, niin se on omiaan herättämään täällä kentällä toiveita siitä, että edellytykset laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi turvataan jatkossakin.  

Työelämän ja yksilön näkökulmasta

Hallitusohjelman kirjauksissa ammatillisen koulutuksen roolia on lähestytty niin työ- ja elinkeinoelämän kuin koulutukseen osallistuvien yksilöidenkin näkökulmasta: ammatillisen koulutuksen tehtävänä on edelleen vastata työvoimatarpeeseen ja toisaalta varmistaa jokaiselle opiskelijalle riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet sekä työelämätaidot työelämään tai jatko-opintoihin siirtymiseksi.  

Työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan, jotta opinnoissa saavutettava osaaminen vastaisi paremmin työelämän tarpeita. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin on tarkoitus luoda kannusteita ohjata opiskelijoita suorittamaan tutkintoja pienempiä osaamiskokonaisuuksia, joilla voidaan vastata jatkuvan oppimisen edellytysten vahvistamiseen ja alueelliseen työvoimatarpeeseen.  

Myös valmistuneiden työllistymiseen haetaan ratkaisuja. On sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta ongelmallista, että tällä hetkellä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista useampi kuin joka kymmenes jää valmistumisensa jälkeen työttömäksi.  

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota opintojen keskeyttämisen vähentämiseen sekä oppimisen tukeen.  Tavoitteeksi on asetettu oppimisen tuen järjestelmä, jonka avulla sujuvoitetaan nivelvaiheen koulutusvalintoja, parannetaan opiskelijoiden edellytyksiä tutkinnon suorittamiseen ja vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia. 

Ei yllätyksiä

Hallitusohjelman tavoitteiden voi sanoa olevan ammatillisen koulutuksen toimijoille monilta osin tuttuja – mitään järin yllättävää se ei sisällä.  

Myös SDO:n strategiatyössä vuonna 2022 tunnistettiin useita samoja kehittämistarpeita kuin tässä hallitusohjelmassa: työelämäyhteyksien vahvistaminen, työllistymisen edistäminen, perus- ja työelämätaitojen parantaminen ja niin edelleen.  

Hallitusohjelma tulee kuitenkin lisäämään näiden painoarvoa toiminnassamme ja se myös luo odotuksia sille, että hallitus antaa tukensa näihin tavoitteisiin pyrittäessä. 

Tämän katsauksen myötä toivotan kaikille lukijoille työn ja oppimisen iloa tänäkin syksynä. Vahvistetaan edelleen vuorovaikutusta verkostoissamme ja keskinäistä yhteistyötämme, jotta Suomi olisi todellakin vahva ja kaikista välittävä! 

Juha-Petri Niiranen
rehtori, toimitusjohtaja
Suomen Diakoniaopisto