Siirry sisältöön

Uutta ikävalmennuksen osaamista Jyränkölän Setlementin yhteisökoteihin

Kuvassa vasemmalta oikealle Jyränkölän Setlementistä Sirkku Taskinen (hoivapalvelujohtaja) , Anne Virtanen (palveluvastaava) ja SDOsta Kirsi Myller-Pirinen (lehtori).

Suomen Diakoniaopisto kouluttaa hoivatyön henkilöstöä Jyränkölän Setlementissä. Ikävalmentajana toimiminen tutkinnon osasta hyötyvät työntekijät ja heidän asiakkaansa.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa voi erikoistua eri osaamisaloihin, joita voi opiskella Suomen Diakoniaopistossa (SDO).

Ikävalmentajana toimiminen- tukinnon osassa opiskelija saa osaamista ikääntyneen toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen.

Suomen Diakoniaopistossa opinnoissa painottuvat vuorovaikutus, kinestetiikka ja RAI-arviointi.  Lehtori Kirsi Myller-Pirisen mukaan näillä aiheilla vahvistetaan hoivatyötä tekevän valmentavaa työotetta.

”Se ei ole sote-alalla itsestäänselvyys. Meillä sekä kinestetiikan sisällöt että RAI-arviointi ohjaavat valmentavaan toimintatapaan, jossa korostetaan ikäasiakkaan voimavarojen tukemista.”

Yhteistyössä Diakoniaopiston kanssa

Heinolassa sijaitseva yleishyödyllinen yhdistys Jyränkölän Setlementti tarjoaa ikääntyneille muun muassa palveluasumista, tuettua asumista ja tehostettua hoivaa.

Jyränkölän Setlementti aloitti Suomen Diakoniaopiston kanssa koulutusyhteistyön, jossa sen yhteisökodeissa työskentelevällä henkilöstöllä on mahdollisuus suorittaa Vanhustyön Erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa ikävalmentajana toimiminen.

”Tutkinto tukee asiakkaan omia voimavaroja ja liikemalleja. Se keventää hoitotyötä ja toimii hoitajan työn tukena. Aiemmin meillä on koulutettu työntekijöitä kinestetiikkaan ja meillä oli hyvä maaperä jatkaa syventämistä”, kertoo Jyränkölän Setlementin hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen.

Hoitajat Hanna Moilanen ja Maija Alakallaanvaara kertovat, että kinestetiikka on lisännyt heidän hyvinvointiaan.

”Selän kuormitus on vähentynyt ja ajattelutapa on asiakaslähtöisempää, vuorovaikutteisempaa.”

Ikävalmentajana toimiminen tutkinnon osassa on myös kirjaamisvalmennusta, ja Jyränkölän Setlementissä hoivasuunnitelmaa lähdettiinkin kehittämään täysin uudenlaiseksi.

”Hoivasuunnitelma muuttui meidän näköiseksi ja positiivisemmaksi. Ennen hoivasuunnitelma tehtiin, kun se on pakko tehdä. Nyt kaikilla on ymmärrys, että hyvä hoivasuunnitelma edellyttää RAIn hyöntämistä.”

Hyvän yhteistyön tuntee

Suomen Diakoniaopistossa koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä yrityksen tai yhteisön kanssa niin, että tutkinnonperusteet täyttyvät.

”Yhdessä on päästy vaikuttamaan koulutuksen sisältöihin ja SDO on hyvin tunnistanut tarpeita ja toiveita, joita meillä on ollut koulutuksen suhteen”, Sirkku Taskinen kertoo.

Työntekijöiden kouluttaminen hyödyttää opiskelijan ja työyhteisön lisäksi asiakkaiden arkea.

”Koulutuksen myötä  asiakkaan arjesta tulee voimavaralähtöisempää ja monipuolisempaa. Se on kaikin puolin hieno asia”, Kirsi Myller-Pirinen toteaa.

Erikoisammattitutkinto sopii valmiille ammattilaisille, joilla on esimerkiksi toisen asteen perustutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Suomen Diakoniaopiston opetus toteutetaan oppisopimuksella, jolloin oppiminen tapahtuu työssä ja opetuspäivissä.

Oppisopimuksen ansiosta opittua voi soveltaa helposti omaan työhön ja asiakkaan arkeen. Oppiminen näkyy nopeasti koko työyhteisössä.

Kuvassa vasemmalta oikealle Jyränkölän Setlementistä Sirkku Taskinen (hoivapalvelujohtaja) , Anne Virtanen (palveluvastaava) ja SDOsta Kirsi Myller-Pirinen (lehtori).

Faktaa: vanhustyön erikoisammattitutkinto

  • Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa erityisosaamista vaativaan vanhustyöhön.
  • Koulutus toteutetaan työnantajan kanssa solmittavana oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksuton.
  • Tutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta.
  • Erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta opiskelijan osaamisesta riippuen
  • Lisätietoja hakemisesta saat nettisivuilta