Siirry sisältöön

Ergonomia-kortti®-koulutus

Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, siirtoihin ja nostoihin sekä työkäytäntöjen kehittämiseen.

Voit suorittaa meillä Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutuksen.

Se antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, siirtoihin ja nostoihin sekä työkäytäntöjen kehittämiseen.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutusta suositellaan henkilöille, joiden työhön sisältyy liikkumisen avustamista sekä siirtoja ja nostoja. Kortin ovat suorittaneet jo tuhannet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat.

Koulutuksessa hankittu osaaminen:

  • edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua
  • edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä
  • vähentää työn fyysisestä kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia
  • lisää hoitotyön fyysisten riskien arviointikykyä ja riskien hallintaa
  • parantaa potilasturvallisuutta avustus- ja siirtotilanteissa

Opintokokonaisuus koostuu lähiopetuksesta (16 tuntia), jossa pääpaino on siirtymis- ja liikkumistilanteiden ohjaamisen ja avustamisen harjoittelussa. Lisäksi on verkko-opintoja (2 kk), käytännön harjoittelua omalla työpaikalla sekä näyttökoe.

Koulutuksen sisällöt:

  • siirtymistilanteissa sekä liikkumisessa ohjaaminen ja avustaminen
  • apuvälineiden ja nostimien käyttö
  • hoitotyön fyysisten riskien arviointi ja hallinta
  • työturvallisuutta koskevat säädökset

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortin.

Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutuksen.

Ergonomiakortti antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, siirtoihin ja nostoihin sekä työkäytäntöjen kehittämiseen.

Koulutuksen toteutus rakennetaan yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Kysy lisätietoja ja/tai pyydä tarjous

taydennyskoulutus@sdo.fi
Kirsi Myller-Pirinen, asiakkuusvastaava, lehtori, työfysioterapeutti, ergonomiakorttikouluttaja
050 310 3431