Siirry sisältöön

Suomen Diakoniaopisto jatkoi vahvalla linjalla vuonna 2023

Suomen Diakoniaopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 2023 hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 13.3.2024. Kahdeksas toimintavuosi sujui pääosin tavoitteiden mukaisesti. Vuoden kruunasi kunniamaininta ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa.

Vetovoimaista ammatillista koulutusta

Suomen Diakoniaopiston ammatilliset koulutukset kiinnostivat hakijoita vuonna 2023. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä ravintola- ja cateringalan opiskelijamäärät kasvoivat. Kasvatus- ja ohjausalan sekä kauneudenhoitoalan koulutukset säilyttivät vetovoimansa hakijoita kiinnostavina opiskelualoina.

Opiskelijamäärien kasvua vahvistivat esimerkiksi ravintola- ja cateringalalla sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tehty toimintamallin kehittäminen, joka mahdollisti opiskelijoille jatkuvan haun ja aloittamisen.

”Otamme uusia opiskelijoita viikon orientaatiojaksolle säännöllisesti neljän viikon välein. Työelämätaidoissa ja suomen kielessä tukea tarvitsevat jatkavat opiskeluvalmiusopinnoilla, jossa keskitytään 5–10 viikkoa näihin taitoihin ennen ammatillisten opintojen alkua. Hyödynnämme omia toiminnallisia ympäristöjä, kuten kampuksilla siivousta ja lounaskeittiötä niin, että opiskelijat pääsevät nopeasti harjoittelemaan käden taitoja. Kun taidot kehittyvät, opiskelijat siirtyvät oppimaan työelämässä,” kertoo koulutusjohtaja Merja Ahtikari.

Suomen Diakoniaopisto tunnetaan paitsi laadukkaasta ja opiskelijalähtöisestä koulutuksesta, myös siitä, miten kehittämisotteemme rinnalla kulkevat pitkät perinteet. Tästä esimerkkinä vuonna 2023 pääsimme juhlimaan kauneudenhoitoalan koulutuksen 90-vuotispäiviä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa tehtiin historiaa myös toisella tavalla, kun Suomen Diakoniaopiston ensimmäinen kansainvälisen rekrytoinnin ryhmä valmistui lähihoitajiksi. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Rinnekodit Oy:n ja Hoivatie Oy:n kanssa.

Ammatillisen koulutuksen ohella Suomen Diakoniaopistossa tehdään tärkeää, arvolähtöistä työtä valmentavissa koulutuksissa.

“Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on vakiinnuttanut paikkansa ja tämä näkyy niin jatkuvan haun kuin yhteishaun hakijamäärissä. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) on tiivistetty työelämäyhteistyötä, jonka kautta voimme tarjota opiskelijoille monipuolisempia mahdollisuuksia tutustua erilaisiin työtehtäviin. Aikuisten perusopetuksessa (AIPE) perustaitojen vahvistaminen on auttanut opiskelijoiden onnistuneita siirtymiä ammatilliseen koulutukseen,” kommentoi koulutusjohtaja Marjaana Salmi.

Opiskelutavat murroksessa

Ammatillisen koulutuksen opiskelutavat ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja tämä näkyy myös Suomen Diakoniaopistossa. Työpaikoille painottuva oppiminen on noussut yhä vahvemmin kampuksella tapahtuvan opiskelun rinnalle. Vuonna 2023 jo kolmannes Suomen Diakoniaopiston opiskeluvuosista perustui oppisopimuskoulutukseen, jonka suosio opiskelutapana kasvoi vuodesta 2022 jopa 15 prosenttia.

Perinteisten opiskelutapojen rinnalle kehitimme uusia mahdollisuuksia. Erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyödynsimme valtakunnallisia verkko- ja hybriditoteutuksia, jotka mahdollistivat koulutuksiin osallistumisen ympäri Suomen ja laaja-alaisen yhteistyön valtakunnallisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Työelämäkumppanuuksia vahvistettiin myös työpaikkaohjaajakoulutuksissa. Työelämäkumppaneillamme on arvokas tehtävä opiskelijoiden perehdyttämisessä, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Iloitsimme vuonna 2023 siitä, että työpaikkaohjaajakoulutuksiimme osallistui valtakunnallisesti noin 750 ohjaamiseen panostavaa ammattilaista.

Jo toinen kunniamaininta laatupalkintokilpailussa

Suomen Diakoniaopisto osallistui kertomusvuoden aikana ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jonka teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet.

Pääsimme kilpailussa neljän parhaan joukkoon ja saimme toistamiseen kunniamaininnan. Erityisesti hanketoiminnalla nähtiin iso merkitys osana sisäistä ja ulkoista verkostotoimintaa. Hanketoiminnan määrä, strategialähtöisyys ja verkostojen monipuolisuus nähtiin toimintatavan vahvuutena.

”Rohkeasti kokeilevalla hanketoiminnalla uudistetaan koulutuspalveluja yhteistyössä sidosryhmien kanssa,” todettiin palkintoraadin loppuraportissa.

Suomen Diakoniaopistoa kiitettiin myös opiskelijoiden, henkilöstön ja omistajatahojen tyytyväisyydestä oppilaitoksen toimintaan sekä vakaasta taloudesta.

“Vuosi 2023 oli kokonaisuutena onnistunut: ammattiin valmistuneita oli enemmän kuin koskaan aiemmin, tarjontaan tuotiin uusia koulutustuotteita ja koulutuksen toteutusmuotoja, hanketoiminta laajeni ja myös taloudellinen tulos oli positiivinen. Vuoden 2023 aikana aloitettiin myös valmistautuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelman sekä toisen asteen kehittämishankkeen toimeenpanoon, jotka linjaavat kehittämistoimintaamme tulevina vuosina,” summaa Suomen Diakoniaopiston rehtori ja toimitusjohtaja Juha-Petri Niiranen.

Suomen Diakoniaopisto on yksityinen ammatillinen oppilaitos, jolla on vahva arvopohja. Lämminhenkiset kampuksemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja verkossa. Vuosittain meillä opiskelee noin 4700 opiskelijaa eri koulutuksissa: ammatillisten tutkintojen lisäksi tarjoamme muun muassa täydennyskoulutusta, valmentavaa koulutusta ja aikuisten perusopetusta. Oppimisen pääosassa on aina opiskelija. Suomen Diakoniaopisto on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun kunniamaininnan vuosina 2022 ja 2024. Lue lisää sdo.fi.