Siirry sisältöön

Sote-alalla on nähtävä potentiaali kaikissa nuorissa

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea.

”Koen sote-alan aitona, vaikka media lyttääkin sitä”, toteaa eräs nuori, joka on päässyt tutustumaan sote-alaan valmentavan toiminnan avulla. ”Kun onnistun auttamaan avun tai tuen tarpeessa olevaa ihmistä, saan siitä itse paljon voimaa ja hyvän mielen.” 

Sote-ala kiinnostaa nuoria kaikesta negatiivisesta ilmapiiristä huolimatta. Nuoria innostaa erityisesti työn merkityksellisyys, mahdollisuus työskennellä omalla persoonalla omia vahvuuksiaan käyttäen ja alan varmat työllistymisnäkymät. Aina kuitenkaan kiinnittyminen alalle ei ole helppoa, esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kaipaavat erityistä tukea ja apua työuran alkuvaiheessa.   

Vaikeat elämänkokemukset voi kääntää ammatillisuudeksi oikealla tuella

Meitä toimijoita Suomessa on useita, jotka olemme ratkaisemassa sote-alan työvoimapulaa ja samalla mahdollistamassa työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille polun työelämään. Kokemuksemme osoittavat, että vaikeat elämänkokemukset eivät ole este hakeutua töihin sote-alalle.  

Todistamme jatkuvasti tilanteita, joissa haastavassa elämäntilanteessa oleva nuori on sote-alalle saadun valmennuksen avulla valjastanut omat elämänkokemuksensa vahvuudeksi ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Nuoret itsekin kokevat, että haasteet omassa terveydessä ja kokemukset palvelujärjestelmän käyttämisestä on mahdollista kääntää ammattilaisuudeksi ja osaamiseksi.  

“Se että sain viettää kuukauden vanhustyössä pitkän työttömyyden jälkeen, oli minulle käänteentekevä kokemus, jonka myötä sain pitkästä aikaa suuntaa elämälleni”, kertoo sote-alalle valmentavaan toimintaan osallistunut nuori.  

Tärkeässä roolissa on nuoren yksilöllinen tukeminen

Jotta haastavassa tilanteessa oleva nuori voi kiinnittyä opintoihin ja työelämään, tarvitsee hän intensiivistä ja yksilöllistä tukea. Monilla nuorilla työelämäpolkuun kiinnittyminen tarkoittaa ensin positiivisen kokemuksen saamista, omien vahvuuksien tunnistamista työelämässä, omien työnhakuvalmiuksien kehittymistä sekä oman ammatillisen itsetunnon vahvistamista.  

Myös alan oppilaitoksissa on havaittu, että ennen koulutusta moni hyötyisi todellisten työelämätilanteiden näkemisestä ja kokeiluista sote-alalla. Tarvitaan nykyistä enemmän valmennuksen ja koulutuksen välistä yhteistyötä sekä pidempikestoisia ja selkeämpiä rahoitusmalleja alalle suuntaavien erilaisten valmentavien jaksojen sekä kartoitusten järjestämiseen.

Suomessa on paljon nuoria, joissa on potentiaalia ja heillä on kiinnostusta sote-alalle, mutta nykyiset mallit eivät palvele heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka yksilöllinen tuki vaatii resursseja, on sen tarjoaminen kuitenkin merkittävää niin yhteiskunnan kuin yksilön näkökulmasta. Tulokset ovat niin merkittäviä, että uskomme valmentavan toiminnan olevan yksi ratkaisu sote-alan työvoimapulaan. Parasta on, että sen avulla voidaan myös tarjota nuorelle mahdollisuus tavoitella omia unelmiaan: 

”Sote-alalle valmentava toiminta on tarjonnut minulle sekä aikaa että armollisuutta: aikaa tutustua alaan ja löytää omat vahvuuteni sekä armollisuutta siihen, että voin lähteä tavoittelemaan omia unelmiani.” 

Teksti on tuotettu sote-alan valmennusta ja koulutusta toteuttavien tahojen yhteistyönä: 

Marjaana Salmi, koulutusjohtaja, Suomen Diakoniaopisto (SDO). SDO:lla on Helsingissä järjestetty erilaisia startti-ja tutustumisjakso-tyyppisiä työvoimakoulutuksia hyvinvointi- ja palvelualoille nuorille ja s2-hakijoille.  

Tomi Pohjalainen, nuorten ohjelman koordinaattori, Diakonissalaitos.  Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu Tulevaisuuden työyhteisöt-kokeilu osana Tutustumisjakso palvelu- ja hyvinvointialoille, jossa tueksi nuorille on tarjolla Vamos-valmennusta tavoitteenaan tukea nuoria ja rakentaa heidän kanssaan joustavia polkuja työelämään.

Johanna Roti, vastaava suunnittelija, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Vanhustyön Trainee –toiminta. VALLI ry on kehittänyt ja toteuttanut vuodesta 2013 lähtien nuorille suunnattua Trainee-toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota nuorille positiivisia kokemuksia vanhustyöstä ja sote-alasta sekä tukea vaikeasti työllistyviä nuoria kohti opintoja, työelämää ja omannäköistä tulevaisuutta.

Anne-Maria Karjalainen, diakonia- ja kehitysjohtaja, Lahden Diakonialaitos (DILA). DILAssa on kehitetty palkittu nuorten sote-työpaja Stoori, joka valmentaa nuoria sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja ohjausalalle.

Saila Lehto, palveluvastaava, Oulun Diakonissalaitos (ODL). ODL:n Sote-starttti tarjoaa yksilö- ja ryhmävalmennusta sote-alasta kiinnostuneille sekä kuntouttavaa työtoimintaa Hoiva-pajalla.