Siirry sisältöön

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, OPH

Rahoittaja Opetushallitus, OPH
Hankkeen kesto 01.01.2022 - 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena Suomen Diakoniaopistolla on yleisesti, että koulutamme vastuullisesti ajattelevia osaajia työelämään. Liitämme oppijoiden arkeen vastuullisuuden ymmärrystä ja tekemistä joka opiskelupäivä.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopistossa työmme painottuu seuraavasti:
– suunnittelemme ja otamme koulutustarjontaan Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan toteutuksen
– Jalkautamme oppilaitoksen vastuullisuusohjelmaa henkilöstön tilaisuuksissa ja yhdessä opiskelijoiden kanssa työskennellen
– yhdessä hankeverkoston kanssa osallistumme kestävän kehityksen tiekartan rakentamiseen
– valmistaudumme kestävän kehityksen sertifikaatin hakemiseen

Lisätietoja hankkeesta

VASKI-projekti on verkostokoordinointihanke, joka muodostuu kahdeksasta eri teemasta. Kestävyystiekartta muodostuu kaikkien muiden teemojen pohjalta. Viestintä tehostaa sekä tukee koko hankkeen toimintaa ja lisää vaikuttavuutta.
SDO on valinnut hankkeen kahdeksasta teemasta oman kehittämisensä kohteiksi seuraavat:

– johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (TP 3. )
– pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (TP 4.)
– asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (TP 8.)

Suomen Diakoniaopisto Kaisa Nurkkala kaisa.nurkkala@sdo.fi +358 50 310 3430