Siirry sisältöön

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus, OPH

RahoittajaOpetushallitus, OPH
Hankkeen kesto01.01.2022 - 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena Suomen Diakoniaopistolla on yleisesti, että koulutamme vastuullisesti ajattelevia osaajia työelämään. Liitämme oppijoiden arkeen vastuullisuuden ymmärrystä ja tekemistä joka opiskelupäivä.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopistossa työmme painottuu seuraavasti:
– suunnittelemme ja otamme koulutustarjontaan Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osan toteutuksen
– Jalkautamme oppilaitoksen vastuullisuusohjelmaa henkilöstön tilaisuuksissa ja yhdessä opiskelijoiden kanssa työskennellen
– yhdessä hankeverkoston kanssa osallistumme kestävän kehityksen tiekartan rakentamiseen
– valmistaudumme kestävän kehityksen sertifikaatin hakemiseen

Lisätietoja hankkeesta

VASKI-projekti on verkostokoordinointihanke, joka muodostuu kahdeksasta eri teemasta. Kestävyystiekartta muodostuu kaikkien muiden teemojen pohjalta. Viestintä tehostaa sekä tukee koko hankkeen toimintaa ja lisää vaikuttavuutta.
SDO on valinnut hankkeen kahdeksasta teemasta oman kehittämisensä kohteiksi seuraavat:

– johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (TP 3. )
– pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (TP 4.)
– asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (TP 8.)

Hankkeen tulokset

VASKI-hankkeessa hyödynnettiin laajaa hankeverkostoa ja sen osaamista, osallistuttiin teemaryhmien tapaamisiin sekä valtakunnalliseen kestävyystiekarttatyöhön. Lisäksi VASKI-teemaryhmien asiantuntijaosaamista hyödynnettiin SDO:n henkilöstön osaamisen vahvistamisessa yhteisissä tilaisuuksissa sekä osaamisen banchmarkaamisessa.
Hankkeen aikana käynnistettiin uudelleen vastuullisuusryhmän toiminta Suomen Diakoniaopistossa ja ryhmä kokoontui vuoden 2023 syyskauden ajan. Vastuullisuusryhmän sekä intra-uutisten kautta tuotiin hankkeen verkoston laajaa koulutus- ja webinaaritarjontaa tiedoksi henkilöstölle. Hankeaikana laadittiin SDO:lle vuodelle 2024 vastuullisuusohjelma tukemaan OKKA-sertifiointiin valmistautumista.
Henkilöstön osaamisen vahvistamista varten Vastuullisuusryhmä kokosi webinaareja, koulutuksia, verkkokursseja ja muuta osaamista vahvistavaa materiaalia hyödynnettäväksi tiimien yhteisillä ajoilla.
Ilmastovastuullinen toiminta -ammatillinen valinnainen tutkinnon osa luotiin yhteistyössä SDO:n opettajien ja VASKI-hankkeen verkoston kanssa ja sitä tarjottiin opiskelijoille valittavaksi ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Suomen Diakoniaopisto Kaisa Nurkkala kaisa.nurkkala@sdo.fi +358 50 310 3430