Siirry sisältöön

Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen 22-24

RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen kesto01.01.2022 - 31.12.2024

Hankkeen tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Diakoniaopistolle vuosille 2022-2024 ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on edelleen kehittää työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista sekä tarjota mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen entistä useammin. Toimenpiteillä varmistamme, että opetusta toteuttavat ja opiskelijoita ohjaavat henkilöt ovat osaavia ja ammattitaitoisia työpaikkaohjaajia ja opettajia.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aluksi tehtiin kartoitustyö Suomen Diakoniaopiston olemassa olevista tukitoimenpiteistä työpaikkaohjaajille.

Suomen Diakoniaopisto tarjoaa monipuolista ja joustavaa työpaikkaohjaajakoulutusta eri muodoissa. Järjestämme yleisluontoisia työpaikkaohjaajakoulutuksia Teamsissa sekä lähiopetuksena kaikilla kampuksillamme. Työelämän tarpeiden mukaan jalkaudumme pitämään koulutuksia myös työelämään paikan päälle. Tarvittaessa järjestämme myös erilaisia teematunteja. Teematuntien aihioina on ollut Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus, tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaus, laadukas työpaikkaohjaaminen opiskelijan näkökulmasta sekä oppisopimus- ja koulutussopimus asiat.

Kaikki toiminta perustuu vahvasti työelämän tarpeisiin.

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Diakoniaopisto hyödyntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen erilaisten toimien kautta. Teemme yhteistyötä muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa ja luomme uusia kehittämismuotoja, kuten osaamismerkkejä, työpaikkaohjaajien parhaaksi. Lisäksi teemme yhteistyötä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa kehittääksemme uusia tapoja edistää työpaikkaohjaajien osaamista entisestään.

Hankkeen tulokset

Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2021 koulutimme 161 uutta työpaikkaohjaajaa, vuonna 2022 luku oli jo 215 ja vuonna 2023 peräti 750. Keväällä 2024 olemme kouluttaneet jo lähes 500 uutta työpaikkaohjaajaa. Tämä kehitys on erittäin positiivista, sillä hyvin koulutetut työpaikkaohjaajat ovat avainasemassa tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisessä ja työelämävalmiuksien vahvistamisessa.

Suomen Diakoniaopisto Mari Sarna mari.sarna@sdo.fi +358 50 310 3444