Siirry sisältöön

Tukea S2-hoiva-avustajaopiskelijoille Helsinkiin, JOTPA

Rahoittaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA
Hankkeen kesto 12.04.2023 - 30.11.2024

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kouluttaa hoiva-avustajia ja järjestää hoiva-avustajan koulutukseen kuuluvia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia. Koulutus toteutuu työvoimakoulutuksena vuoden 2023–2024 aikana. Hanke tukee hoiva-avustajakoulutuksen opiskelijahankintaa ja opintojen aikaisia tukitoimia Suomen diakoniaopistossa Helsingin kampuksella. Hanke varmistaa opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamisen sekä työelämään sijoittumisen. Hankkeen avulla järjestetään työpaikkaohjaajien lisäkoulutusta hoiva-avustajaopiskelijoiden tukemiseksi.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan keväällä 2023 aloittaneiden hoiva-avustajaopiskelijoiden opintojen toteutuksessa. Kohderyhmä on työvoimakoulutukseen hakeutuvat alle A2.2. suomen kielen taidon omaavat hakijat. Hankkeessa hyödynnettiin opintoihin hakeutumisvaiheessa useita eri foorumeita hakijoiden tiedottamiseksi ja markkinointia tehtiin laajasti eri yhteistyötahojen kanssa pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoille opiskelusuunnitelma, jossa tarpeellinen suomen kielen ja työelämän taitojen opetus sekä tuki jatkuu läpi opintojen. Hankkeessa on opiskelijoiden opetuksen ja työssäoppimisen toteutusmalli on rakennettu kehittyvän kielitaidon periaatteella. Hanke edistää ja kehittää kielitietoisen työpaikkaohjauksen mallia. Kehitämme työssäoppimista ohjaavien, suomea toisena kielenä puhuvien ohjaajien valmiuksia ja työpaikkaohjaajakoulutusta kielitietoiseksi.

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Diakoniaopisto Birgitta Volotinen
birgitta.volotinen@sdo.fi+358 50 502 7568

Suomen Diakoniaopisto Anne Sinivuori
anne.sinivuori@@sdo.fi +358 504770233

Suomen Diakoniaopisto Anne Sinivuori anne.sinivuori@sdo.fi 050 477 0233