Siirry sisältöön

Strategiarahoitus: Digikyvykkyyden kehittäminen, OKM

RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen kesto01.12.2023 - 31.12.2024

Hankkeen tavoitteet

1.1. Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa organisaation digikyvykkyyttä edistäen kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämistä, liittyen palveluiden ja prosessien kuvauksiin, jotka tukevat päivittäistä toimintaa. Hankkeen avulla on tarkoituksena myös päivittää aiemmin laadittuja arkkitehtuurikuvauksia vastaamaan tämänhetkisiä vaatimuksia. Tavoitteena on myös laajentaa organisaation kannalta soveltuvin osin sisältöihin liittyviä kuvauksia valitun viitekehyksen mukaisesti.

1.4 Digiosaamisen jalkauttaminen

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen ympäristössä vahvistuu ja vakiintuu osaksi koulutuksen järjestäjien jokapäiväistä toimintaa. Erilaisten digitaalisten palveluiden ja työkalujen hyödyntäminen vahvistaa toimintatapojen yhtenäisyyttä ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen laatua.

Hankkeen toteutus

Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen:

Hankeverkoston kanssa edistetään yhteistyössä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamiseen liittyviä työvaiheita ja työskentelymenetelmiä. Organisaatiotasolla toteutetaan kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamiseen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä hyödyntäen valittua viitekehystä ja mallinnusympäristöä.

Digiosaamisen jalkauttaminen

Digiosaava-hankkeessa muodostettuja digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksia hyödynnetään omassa kehitystyössä kevään 2024 aikana. Kevään aikana jaamme valmista koulutusmateriaalia, tiedotamme verkoston koulutuksista, kannustamme henkilöstöä osallistumaan hankeverkoston webinaareihin ja työpajoihin. Järjestämme henkilöstölle koulutuksia ja tietoiskuja digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Keräämme palautetta ja toiveita henkilöstöltä liittyen digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Diakoniaopisto on Digikyvykkyys –hankkeessa mukana osioissa 1.1 ja 1.4.

Suomen Diakoniaopisto Petri Saikkonen petri.saikkonen@sdo.fi 050 312 5642