Siirry sisältöön

POLKU – pysyvää tukea ja ohjausta oppimiseen, OPH

RahoittajaOpetushallitus
Hankkeen kesto08.12.2023 - 30.06.2025

Hankkeen tavoitteet

POLKU – pysyvää tukea ja ohjausta oppimiseen hanke toteutetaan nimensä mukaisesti koko oppimisyhteisön voimin.

Hankkeen tavoitteena on mallintaa SDO-tasoinen oppimisen tuen kokonaisuus. Oppimisen tuen kokonaisuudessa on tunnistettu opiskelijoiden tuen tarpeisiin vastaavat tuen muodot sekä niiden keskeiset pedagogiset toiminnot, toimijoiden roolit ja vastuut sekä tuen toteuttamistavat eri oppimisympäristöissä.

Lisäksi tavoitteena on kehittää HOKS-prosessia vahvistamalla oppimisen tuen tarpeen tunnistamista erityisesti orientaatiovaiheessa sekä ohjauksen ja tuen suunnittelua yhdessä opiskelijan, omaopettajan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Ohjauksen ja tuen toteuttamisen toimintamallien kehittämisessä huomioidaan erityisesti työvaltaisesti ja verkkototeutuksissa opiskelevat sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana ja kohdennetusti opintojen loppuvaiheessa.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin. Opiskelijalähtöinen, pysyvä ja saumaton oppimisen tuen malli rakentuu opiskelijoita ja henkilöstöä osallistamalla.

Hankkeessa tunnistetaan olemassa olevia ja hyväksi havaittuja tuen muotoja ja toimintatapoja hyödyntämällä erilaisia osallistamisen tapoja, mm. haastattelut, tiimi-/opiskeluryhmävierailut ja työpajat.

Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämistä hyödyntäen uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja opiskelijoiden tuen tarpeisiin sekä pilotoidaan niitä yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen tuloksena ohjaus ja tuki ovat oikea-aikaisesti ja oikean laajuisesti yhä helpommin opiskelijoiden saatavilla ja ovat keskeinen osa henkilökohtaista opiskelupolkua. Hankkeen työskentelyn tuloksena rakentuva oppimisen tuen malli on selkeä ja saavutettava kuvaus opiskelijalle tarjottavasta tuesta.

HOKS-prosessia kehittämällä opiskelijan opiskelupolku sujuvoituu ja muotoutuu opiskelijan omia tavoitteita vastaavaksi. HOKS on päivittyvä, elävä ja opiskelijan näköinen suunnitelma, jossa hän on aktiivinen toimija.

Suomen Diakoniaopisto Birgitta Karvo birgitta.karvo@sdo.fi 0505733450