Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien sekä kantasuomalaisten nuorten tukeminen, Covid-19:sta johtuvien oppimisvajeiden paikkaamisessa, OKM

RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen kesto01.01.2022 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Nuorten ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, tukeminen, Covid-19:sta johtuvien oppimisvajeiden paikkaamisessa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen ajaksi palkataan resurssiopettaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa: suunnittelee pajoja,
eriytystä, ohjaa opiskelijoita S2-opinnoissa, TVT-taidoissa, muissa oppimistehtävissä (erityisesti matematiikka ja
reaaliaineet) ja seuraa heidän etenemistään yhdessä opettajien kanssa.
Lisäksi kehitetään opiskelijoita auttamaan itseään aiemman Aktiivisen oppijan askeleet -menetelmän avulla. Tätä varten
henkilöstö tarvitsee systemaattista lisäperehdytystä, jota järjestetään webinaareina ja lähiperehdytyksenä sekä
opiskelijoiden kanssa aikuisten perusopetuksen opettajille, avoimien oppimisympäristöjen henkilöstölle sekä muille
kiinnostuneille.
Otetaan tarkasteluun ja edelleen kehitetään myös prosesseja, jotka sujuvoittavat opiskelijan pääsemistä tuen ääreen,
edistävät hyvinvointia ja ehkäisevät passivoitumista. Myös pienimuotoisesti hankitaan tarvittavia lisälaitteita, tai
pedagogista välineistöä opiskelijoiden ja tarvittaessa myös opettajien käyttöön.

Lisätietoja hankkeesta

Maahanmuuttajataustaisille kouluakäymättömille opiskelijoille on hyvin haasteellista selvitä opiskelustaan, omatoimisesti ja
itseohjautuvasti sekä oppia TVT-taitoja korona-aikana. Poissaolot kertovat tästä karua kieltä: Kevään 20 ja 21 välillä ne
lisääntyivät yli 40%. Myös taudin riehuminen maahanmuuttajien yhteisöissä on hidastanut heidän opiskeluaan.
Heille järjestetään ohjausta ja seurantaa, sekä tukea monimuotoisesta opiskelusta selviytymiseen, niin itsenäisesti kuin virtuaali- ja
lähiopetuksessakin. Lisäksi omaopettajien, aineopettajien sekä avointen oppimisympäristöjen henkilöstö perehdytetään aktiivisen oppijan askeleet -menetelmään, jolla edistetään opiskelijoiden toimijuutta ja kykyä auttaa itse
itseään. Kehitimme menetelmän aikaisemmassa hankkeessa (Aipe ohjausympäristöjen kehittäminen, OPH, 1.12.2018 –
31.07.2020) ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Suomen Diakoniaopisto Hanna-Maija Linna-Sjövall hanna-maija.linna-sjovall@sdo.fi +358 50 395 5993