Siirry sisältöön

Kivennapa -projekti, Kivennapa-Säätiö

Rahoittaja Kivennapa-Säätiö
Hankkeen kesto 01.02.2023 - 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Sydämen Arkelogia
Kivennapaprojekti, Roots
Kyll myö selvitään

Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen Theatrum Olga tekee vuoden 2023 aikana yhteistyötä Kivennapa-Säätiön kanssa. Projekti lähti liikkeelle nuorten juurettomuuden ja merkityksettömyyden tunteesta. Kyvystä hallia arkea ja hahmottaa omaa olemassaoloa osana geneettistä ketjua. Vuoden aikana nuoret kohtasivat kivennapalaisia vanhuksia ja heidän jälkeläisiään. Syntyi keskusteluja, tapahtumia ja yhteisiä pic nic-hetkiä. Nuoret lukivat kyläkirjoja ja sodan aikaisia kirjeitä. He osallistuivat erilaisiin tapahtumiin ja juhliin yhdessä karjalaisten kanssa.
Projektin kantava teema on Kyll myö selvitään. Omat isovanhemmat ovat ratkaisseet monia ongelmia ja haasteita historiansa aikana, löytäneet vastauksia samoihin kysymyksiin, joiden kanssa tämänkin päivän nuori painiskelee. Jos mummikin selvisi, kyllä minäkin selviän. Evakkomatkat ja muutot, sivullisuuden tunne karjalaisena uudessa kasvupaikassa ja kaipuu menetettyyn Karjalaan jonne pesäpuu ja juuret jäivät. Tematiikassa on paljon yhteneväisyyksiä itseen, yhteiskuntaan ja Ukrainan tilanteeseen.
Projektista syntyy elokuva. Elokuvan traileri esitettiin Kivennapaseuran Kihuilla Hämeenlinnassa. Dokumentin ensi-ilta on 8.10 Kivennapa-Säätiön juhlaseminaarissa Karjalatalolla Helsingissä. Sen jälkeen elokuva on nähtävissä elokuvateatteri Kino Iiriksessä Lahdessa. Myöhemmin elokuva siirtyy katseltavaksi Youtubeen.
Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja elämän mielekkyyden kohentaminen.

Hankkeen toteutus

Luennot, kohtaamiset ja tapaamiset sekä kuvaukset ja prosessin dokumentointi elokuvaksi (prosessi kuvattu kohdassa tavoite).
Elokuva lokakuussa 2023 ja yhteistyön jatkuminen.

Lisätietoja hankkeesta

Prosessia ohjaa Lasse Kantola. Videon ja dokumentoinnin sekä elokuvan leikkaamisen toteuttaa Veijo Ruotanen. Elokuvan musiikin on säveltänyt Veijo Ruotanen. Kantele-osiot nuotistoon soittaa Mirva Minkkinen. Juuret projektin mahdollisti Kivennapa-Säätiö.

Luennot, kohtaamiset, tapaamiset, tapaamiset (kuvattu kohdassa tavoite).

Hankkeen tulokset

Kivennapa-projektista valmistui elokuva, jonka ensi-ilta oli Karjalatalossa lokakuussa 2023. Elokuva pyöri marraskuun ajan Lahdessa elokuvateatteri Kino Iiriksessä ja sitä on esitetty lukuisissa seminaareissa ja projekteissa. Opiskelijat ovat osallistuneet tapahtumiin ja kertoneet omia kokemuksiaan matkasta ja kasvusta projektin ja prosessin aikana. Yhteistyötä suunnitellaan tuleville vuosille. Alkanut yhteistyö näyttää jatkuvan monella tasolla. Elokuva on vapaasti nähtävissä youtubessa. Sen eri osia on käytetty keskustelun ja ryhmätöiden pohjana.

Suomen Diakoniaopisto Lasse Kantola lasse.kantola@sdo.fi +358 40 557 1749