Siirry sisältöön

Hyvinvointia liikkuen, AVI

Rahoittaja Aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi
Hankkeen kesto 01.12.2022 - 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppilaitoksessamme Hyvinvointia liikkuen-vuosikello osaksi oppilaitoksemme hyvinvointi- ja opetustyötä. Vuosikello sisältää monipuolista hyvinvointitietoa, toimintaa ja tekoja, jotka tukevat opiskelijoiden ja henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tarjoamalla ilon, osallisuuden, oppimisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Hankkeen toteutus

Joulukuu 2022: Hankkeen käynnistäminen ja suunnittelu sekä SDO:n yhteisen Havaitse hyvä- joulukalenterin luominen.

Vuosi 2023:
– Kuukausitiedotteita intrassa ja somessa (kuukauden liike ja kuukauden teemaan liittyvää tietoa ja vinkkejä)
– Kerhotoimintaa ja lajikokeiluja (kampuskohtaisesti)
– Liikkuvia kohtaamisia kampuksen arjessa esim. opiskelijoiden olohuoneella/ kahveilla
– Hyvinvointitietoa lisäävää tietoa ja koulutusta
– Hyvinvointitapahtumia mm. viikolla 19 hyvinvointipäivä opiskelijoille ja henkilökunnalle ja viikko 40 hyvinvointiviikko
– Arkiaktiivisuutta ja hyvinvointia edistäviä tempauksia
– Vuosi päättyy SDO:n yhteiseen tanssiin

Lisätietoja hankkeesta

Vuosikello luodaan oppilaitoksen arkeen sopivaksi yhdessä. Se sisältää mm. kaikille avointa kerhotoimintaa, monipuolisesti eri liikuntakokeiluja, hyvinvointitempauksia ja tapahtumia kampuksilla, opiskelijoiden kohtaamisia kampusten kohtaamispaikoissa (opiskelijoiden kahvit/ olohuone). Näiden lisäksi tarjotaan erilaisia koulutuksia ja kursseja opiskelijoille ja henkilöstölle heidän toiveensa huomioon.

Lähinä tapahtuvien hyvinvointia lisäävien kohtaamisten lisäksi hanke on näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa mm. Instagram. Sosiaaliseen mediaan luodaan hyvinvointia liikkuen teemaan liittyviä sisältöjä mm. tietoa hyvinvoinnista ja vinkkejä arkeen sekä muuta liikunnallista toimintaa. Sisältöä suunnitellaan ja luodaan yhteistyössä opiskelijoiden, oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijahuollon ja alueen toimijoiden kanssa.

Opiskelijat ovat mukana vuosikellon suunnittelussa, toteutuksessa kehityksessä mukana. Liikuntatuutorit luovat oppilaitoksen mm. arkeen sopivaa toimintaa ja tempauksia sekä luomaan kuukausitiedotteen ja sosiaaliseen mediaan sisältöjä. Näiden lisäksi opiskelijaedustaja pääsee mukaan kehittämään vuosikelloa ja tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa esille hyvinvointiryhmässä.

Suomen Diakoniaopisto Päivi Mettovaara paivi.mettovaara@sdo.fi +358 50 514 1426