Siirry sisältöön

Erasmus – SDO KA1 2022

RahoittajaErasmus, Opetushallitus
Hankkeen kesto01.06.2022 - 31.05.2024

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Erasmus+ ohjelmaopas 2021: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. Suomen Diakoniaopisto (SDO) sai akkreditoinnin Erasmus kaudelle 2021-2027, joten SDO voi hakea Erasmus+ hankerahoitusta itsenäisesti viisi vuotisen Erasmus+ suunnitelman mukaisesti.
Erasmus+ 2021-2027 kauden painopisteet:
1. Osallisuus
Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammalle yksilölle ja laajemmille kohderyhmille.
Ohjelmaan lisätään muun muassa paikallisia nuorisoalan toimintoja, lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja – ryhmäliikkuvuudet

2. Digitaalisuus
hyödynnetään yhä enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä: digitaitojen kehittämistä, innovatiivisten virtuaalisten opetusmenetelmien käyttöönottoa ja verkkoteknologian hyödyntämistä.
Virtuaalinen oppiminen täydentää fyysistä liikkuvuutta ja ulkomaanjaksoja. Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa hyödynnetään entistä enemmän verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä hankekumppanien kesken.

3. Ympäristövastuullisuus
Ympäristövastuullisen kansainvälisyyden tavoitteena lisätä osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen.
Ulkomaanjaksojen hiilijalanjäljen pienentäminen suosimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja ja virtuaalista yhteistyötä.

4. Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan
Tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä.
Ohjelmassa etusijalla ovat hankkeet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja nuorten kansalaistoimintaan. Keskiössä on myös tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista ja yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.

Tämä SDO:n oma KA1 hanke mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien sekä muun henkilöstön apurahan vaihtojaksolle Erasmus+ sääntöjen mukaisesti.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opiskelijan liikkuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön on hyvä ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Opiskelijoille järjestetään kansainvälisen toiminnan online info kansainvälisistä mahdollisuuksista kaksi kertaa lukuvuodessa, joka myös nauhoitetaan. Info opiskelijoiden saatavilla omaSDO sivuilla. Verkossa tapahtuvaan info-tilaisuuteen voivat osallistua kaikkien kampusten opiskelijat, mutta kampuskohteiset kansainvälisen työryhmän jäsenet myös kertovat mahdollisuuksista erilaisissa tilaisuuksissa tai kohtaamisissa opiskelijoiden (esim. opiskelijakahvit kampuksilla kerran viikolla) sekä henkilöstön kanssa. Myös henkilöstöä tiedotetaan Erasmus + vaihto mahdollisuuksista (SDO:n Intrassa kv-sivut, Uutiset jne)
Kaikille vaihtojaksolle lähtijöille järjestetään valmennusta, yhteisiä verkkovalmennuksia/yksilöllistä valmennusta riippuen vaihtokohteesta.
Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus toteutetaan lähitapaamisena sekä usein digitaalisten välineiden avulla esim. Teams kokouksissa yhteisesti eri kampuksilta vaihtoon lähteville.Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus toteutetaan lähitapaamisena sekä usein digitaalisten välineiden avulla esim. Teams kokouksissa yhteisesti eri kampuksilta vaihtoon lähteville. Kaikista ulkomaan vaihtojaksoista raportoidaan sovitulla tavalla: esim. matkablogi/ Instagram-tilin päivitys ulkomaan jaksosta.

Opiskelijat hakevat ulkomaanjaksolle omassa Wilmassa tehtävällä sähköisellä hakemuksella. Hakuohjeet opiskelijalle Wilman pysyvässä tiedotteessa: Be Curious- Go Global. Vaihtojaksolle lähtijät päätetään yhdessä oman opettajan kanssa osana yksilöllistä opintopolkua. Päätös kansainvälisetä vaihtojaksosta osana opintoja tehdään kansainvälisen toiminnan työryhmän kokouksissa. Jokainen vaihtojakso on osa opiskelijan opintoja (HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittymisen suunnitelma). Ulkomaisen työpaikan kanssa tehdään koulutussopimus (training agreement).
Henkilökunnan vaihtojakso sovitaan ensin oman esihenkilön kanssa osana ammatillisen kehittymisen tavoitteellista suunnitelmaa. Vaihtojakso ulkomailla voi olla samalla esim. työelämäjakso osana henkilön ammattitaidon vahvistamiseksi. Ulkomaisen partnerin kanssa tehdään sopimus vaihtojaksosta (Learning agreement). Jakson päätyttyä henkilö saa todistuksen vaihtojaksosta (Certificate of Attendance).

Lisätietoja hankkeesta

Hankekauden aikana tavoitteena 12 asiantuntijaliikkuvuusjaksoa EU maassa SDO:n oman ulkomaisen oppilaitos/työelämäverkoston vahvistamiseksi. Tavoitteena kehittää ja yhdenmukaistaa yhteistyömalleja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi rahoitusta haettu 20 opiskelijan vaihtojaksolle ulkomaisella työpaikalla toisen vuoden Erasmus+ suunnitelman mukaisesti.
Myös opiskelijan ryhmävaihto mahdollisuus sopivassa kohteessa, jolloin vaihtojaksolle lähdetään opettajan johdolla. Tämä mahdollistaa myös nuorempien, rohkaisua ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistumisen vaihtojaksoille. Ryhmävaihdon minimipituus on 10 päivää.
Tavoitteena on myös vahvistaa kotikansainvälisyyttä oppilaitoksen kampuksilla esimerkiksi erilaisten teema-päivien/tapahtumien myötä. Tavoitteena myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemusten, oppilaitoksen monikulttuurisuuden luonteva hyödyntäminen oppilaitoksen arjessa.

Suomen Diakoniaopisto Heli Ramula heli.ramula@sdo.fi +358 50 395 5986