Siirry sisältöön

Digillä opin portaille, ESR

Rahoittaja ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeen kesto 01.01.2022 - 31.08.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on opiskelu- ja työpaikkaa vailla olevien maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien edistäminen.

Hankkeen toiminnassa painottuvat digitaalisten taitojen ja suomen kielentaidon vahvistaminen digiympäristössä sekä yksilöllinen ja ryhmämuotoinen koulutus- ja uraohjaus.

Lisäksi tavoitteena on monikulttuurista ohjaustyötä tekevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan sisällöllisesti viisi työpakettia hankkeen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.
Työpakettien sisällöt ovat:

Työpaketti 1. Digitaitojen vahvistaminen.
Työpaketti 2. Suomen kieli digiympäristössä.
Työpaketti 3. Koulutus- ja uraohjaus.
Työpaketti 4. Ammattilaisten monikulttuurisen ohjaustyön ja etäohjausosaamisen vahvistaminen.
Työpaketti 5. Viestintä ja tulosten levittäminen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja rahoituksen myöntäjänä on Ely-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022-31.8.2023.
Digillä opin portaille – hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Suomen Diakoniaopisto.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen toimenpiteet edistävät osallistuvien maahanmuuttajataustaisten naisten valmiuksia opinnoissa ja töissä pärjäämiseen erityisesti digitaalisten taitojen, mutta myös suomen kielen ja muiden opiskelu ja työllistymisvalmiuksien osalta. Hankkeen myötä osallistujat saavat valmiuksia ja tukea suunnitella omaa opiskelu- ja työllistymispolkuansa, jolloin esimerkiksi kotiäitiys ei enää näyttäydy ainoana toteutettavissa olevana vaihtoehtona. Ammattilaisten monikulttuurinen ohjausosaaminen vahvistuu ja he saavat uutta tietoa maahanmuuttajataustaisten naisten ohjaamisen ja tukemisen edistämiseksi.

Digillä opin porteille -hankkeesta voit lukea lisää hankesivuilta:
https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/digilla-opin-portaille/

Hankkeen tulokset

Digillä opin portaille -hanke edisti maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia. Hankkeen toiminnassa painottuivat digitaalisten taitojen ja suomen kielen taidon vahvistaminen digiympäristössä sekä yksilöllinen ja ryhmämuotoinen koulutus- ja uraohjaus. Osallistujat saivat valmiuksia ja tukea suunnitella omaa opiskelu- ja työllistymispolkuansa, jolloin esimerkiksi kotiäitiys ei enää näyttäydy ainoana toteutettavissa olevana vaihtoehtona. Lisäksi tavoitteena oli monikulttuurista ohjaustyötä tekevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. He saivat uutta tietoa maahanmuuttajataustaisten naisten ohjaamisen ja tukemisen edistämiseksi. Hankkeen tulokset on koottu julkaisuun https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-422-0

 

Suomen Diakoniaopisto Seija Markkanen seija.markkanen@sdo.fi +358 44 713 2323
Suomen Diakoniaopisto Johanna Tepsa +358503464668