Siirry sisältöön

Opiskelijamme ovat tyytyväisiä koulutukseen

Suomen Diakoniaopistolla on kampukset Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja verkossa.

Suomen Diakoniaopiston (SDO) johtoryhmässä tarkasteltiin helmikuussa Opetushallituksen valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tulosten väliaikaistilannetta. Opiskelijamme, niin aloittaneet kuin meiltä valmistuneet, ovat pääasiassa tyytyväisiä koulutukseensa.

Päättökyselyn tulokset ovat pysyneet hienosti aiemman vuoden tasoisena. Päättövaiheen opiskelijat kiittävät sanallisissa vastauksissa opettajia ja opetuksen tasoa.

Aloittavien tyytyväisyys kasvoi

Suomen Diakoniaopistossa aloittaneiden opiskelijoiden palaute ajanjaksolta oli nyt parempaa kuin muutamana aiempana vuonna. Myös vastausprosentti nousi.

Tässä muutamia nostoja aloittaneiden opiskelijoiden palautekyselyn väliaikaistilanteen tuloksista:

  • Lähes kaikki opiskelijat kokivat pääsevänsä aloittamaan opinnot sopivassa aikataulussa.
  • Suurin osa opiskelijoista koki, että aikaisemmat opinnot, työkokemus ja muu osaaminen selvitettiin monipuolisesti.
  • Suurin osa opiskelijoista sai vaikuttaa tutkinnon osien valintaan.

Suomen Diakoniaopistossa on kehitetty viime vuoden aikana perustutkinnoissa aloittavien opiskelijoiden opintojen aloituksen orientaatiojaksoja. Toivomme ja uskomme, että tämä kehittämistyö näkyy osaltaan opiskelijoiden parantuneissa kokemuksissa!

Opiskelijat kokevat, että tukea on saatavilla sitä tarvitseville

Opiskelijapalautekyselyn vastauksissa näkyvät opiskelijoiden myönteiset kokemukset tuen tarpeen selvittämisessä. Erityisesti aloittaneiden opiskelijoiden kohdalla selvitetään yhä tarkemmin, tarvitsevatko he tukea opintoihinsa. Aiempaan vuoteen verrattuna vastausten keskiarvo on noussut 0,4 yksikköä.

“Suomen Diakoniaopiston strategiassa yksi painopisteemme on hyvinvoiva oppimisyhteisö, ja olemme vahvistaneet oppimisyhteisömme hyvinvointia monilla eri toimilla. Iloitsemme, että tämä panostus näkyy myös opiskelijoiden kokemuksissa tuen saamisessa. Hyvinvoinnin vahvistuminen näkyy myös kouluterveyskyselyn tuloksissa. Opiskelijat kokevat, että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin oppimisyhteisön arjessa on parantuneet”, koulutusjohtaja Marjaana Salmi iloitsee.

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia aloitus- ja päättökyselyyn jo vastanneita!

Lopulliset opiskelijapalautekyselyiden tulokset saamme kesän jälkeen ja viestimme niistä jälleen syksyllä.

Opetushallitus kerää ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta säännöllisesti opiskelijapalautetta. Palautteen avulla seurataan tutkinto- ja tutkinnonosaopiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja vaikuttavuuteen. Kaikki opiskelijat pääsevät vastaamaan kyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: opintojen alkaessa ja valmistuessa. Palautteita hyödynnetään koulutuksen laadunseurannassa ja -kehittämisessä, ja osa palautteista vaikuttaa myös kouluttajan rahoitukseen.