Siirry sisältöön

Nuorten kokemuksia Sovinnon työpajan toiminnasta

Vuosittain tehtävä Sovari-kysely tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin. Teimme Sovari-kyselyn toimintakeskus Sovinnon nuorten työpajan asiakkaille. Kyselyyn vastasi 26 valmentautujaa, jotka olivat iältään 16–29-vuotiaita. Nuoret ja nuoret aikuiset antoivat hyvää, jopa kiitettävää palautetta toimintamme laadusta ja he kokivat oman sosiaalisen vahvistumisen parantuneen jonkun verran tai selvästi. Tulokset ovat vuodelta 2023.

Sovinnon nuorten työpajalla on tärkeää tukea valmentautujia oma-aloitteisuuteen ja motivoitumaan sisäisesti eli löytämään päiviin itse mielekästä ja uusia taitoja tuovaa tekemistä. Valmentautujilla on siis mahdollisuus valita, millaista työtä päivän aikana tekevät. Työt voivat olla omia projekteja, tilaustöitä tai myyntiin tulevia töitä.

Sovari-tulosten perustella olemme onnistuneet tässä hyvin. Tuloksissa yhdessä toiminnan suunnitteluun ja mahdollisuuteen vaikuttaa tehtävien valintaan saimme arvoksi 4,9 (arviointiasteikko 1–5). Vaikka nuoret ja nuoret aikuiset valitsivat itse työtehtävänsä, he myös saivat kokeilla erilaisia tehtäviä (4,7). He siis halusivat haastaa itseään, vaikka painetta siihen ei tullut ulkoapäin. Valmentautujat selvästi arvostivat mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ja määritellä itse työtehtäviään. Vaikuttamismahdollisuuden kautta myös oma sisäinen motivaatio syttyi. Oman motivaation eli mielekkään osallistumisen työpajan toimintaan valmentautujat arvioivatkin 4,9 arvoiseksi.

Yhteishenki työpajalla koettiin vitosen (5) arvoiseksi ja valmentautujat kokivat, että he olivat saaneet hyvin tukea ryhmän muilta henkilöiltä (4,9). Myös valmentajien tuki ryhmän vaikeissa tilanteissa koettiin hyväksi (4,8).

Työvalmennus
Nuoret ja nuoret aikuiset antoivat kokonaisuudessaan työvalmennukselle arvosanan 4,9. He kokivat, että saavat palautetta, joka kannustaa tekemään (arvosana 5). He kokivat myös, että työvalmentajat huomioivat kaikkia valmentautujia yhtä paljon (arvosana 5). Ohjauksen määrän he arvioivat 4,8 arvoiseksi, kuten myös kokemuksen siitä, että valmentajat hyväksyvät heidän sellaisina kuin he ovat (4,8).

Yksilövalmennus
Nuoret ja nuoret aikuiset antoivat kokonaisuudessaan yksilövalmennuksesta arvosanan 4,8. He kokivat, että voivat täysin luottaa valmentajiin (arvosana 5) ja ovat saaneet myös apua siihen, miten hoitaa omia asioitaan (arvosana 5). Tästä huolimatta kokemus siitä, että he olisivat saaneet apua huoliinsa, sai arvoksi 4,6. Työpajan jälkeiseen suunnitelmaan liittyen he arvioivat saaneensa hyvin tukea (4,7).

Sosiaalinen vahvistuminen

Työpajajakson aikana nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalinen vahvistuminen oli parantunut jonkun verran tai selvästi seuraavalla tavalla:

  • Arjen asioiden hoitaminen 92 % (koko maan pajoilla 84 %)
  • Itsetuntemus 85 % (koko maan pajat 76 %)
  • Sosiaaliset taidot 73 % (koko maan pajat 80 %)
  • Opiskelu- ja työelämävalmiudet 81 % (koko maan pajat 86 %)
  • Elämänhallinta ja tavoitteellisuus 81 % (koko maan pajat 80 %)

Sovinnon nuorten työpajalla voi käydä 3–5 päivänä viikossa. Suurin osa valmentautujista käy kolmena päivänä viikossa (68 %). Neljänä päivänä käy 11 % ja viitenä päivänä 21 %. Työpajallemme ohjautuu selvästi nuoret ja nuoret aikuiset, joilla voimat riittävät siihen, että käyvät toiminnassa kolmena päivänä viikossa.  Työpajan valmentautujien keski-ikä on 23 ja ikähaarukassa 21–24 onkin eniten valmentautujia (47 %).

Sovarin kautta saimme myös hyvää kirjallista palautetta, josta tässä alla kolme nostoa:

Olen saanut työpajan kautta mm. mielekästä tekemistä päiviin, syitä nousta sängystä ja lähteä kotoa, uusia ystäviä ja apua erilaisiin ongelmiin elämänhallinnan kanssa. Olen saanut kokeilla ja kehittää erilaisia taitoja ja tutustunut monenlaisiin ihmisiin. Olen saanut motivaatiota jatkaa opiskelua ja päästä elämässäni eteenpäin.

Työpaja antoi rytmiä elämään ja sai heräämään aamulla. Ohjaajien avulla olen saanut lähetettyä tärkeitä viestejä esimerkiksi lääkäriin ja saanut lääkityksen. Sanoisin, että olen kehittynyt ennen kaikkea siinä, että olen armollinen itselleni ja luotan enemmän omiin kykyihini. Uskallan yrittää.

Olen saanut arkeeni rakennetta ja rytmiä työpajan myötä. Olen kartoittanut omaa osaamistani ja suunnitellut tulevaa. Tarvittaessa olen saanut tukea esimerkiksi kelahakemuksiin. Paja on ollut sopivan kuormittavaa ja vahvistanut luovaa osaamistani.

Lisätietoja

Susanna Hyypiä
Työpajatoiminnan koordinaattori
susanna.hyypia@sdo.fi