Siirry sisältöön

Meiltä valmistuneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa

Opetushallituksen valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä Suomen Diakoniaopistosta valmistuneet antoivat meille hyvää palautetta.

Tutkinnon osia tai tutkinnon suorittaneet opiskelijat vastaavat opintojen päätyttyä niin kutsuttuun päättökyselyyn. Uusimpaan Opetushallituksen päättökyselyyn ovat vastanneet 1.7.2022-30.6.2023 välisenä aikana valmistuneet.

Annetut palautteet tuovat tärkeää tietoa Suomen Diakoniaopiston opetuksen ja ohjauksen laadusta ja vaikuttavat myös saamaamme vaikuttavuusrahoitukseen. Pärjäsimme uusimmassa päättökyselyssä hieman valtakunnallista keskiarvoa paremmin. Tässä muutamia nostoja tuloksista: 

 • Valmistuneet pitivät saamaansa opetusta ja ohjausta laadukkaana.
  (SDO:n keskiarvo (ka) 4,4 asteikolla 1-5, valtakunnallinen ka 4,2).
 • Valmistuneiden mielestä opintojen aikana varmistettiin hyvin, että opiskelija sai tukea opintojen etenemiseen tarvittaessa.
  (SDO:n ka 4,4; valtakunnallinen ka 4,2).
 • Valmistuneiden mielestä näytöt suoritettiin työtehtävissä, jotka vastasivat todellisia työelämän tehtäviä.
  (SDO:n ka 4,7; valtakunnallinen 4,6)
 • Valmistuneiden mielestä koulutus paransi valmiuksia työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin.
  (SDO:n ka 4,5; valtakunnallinen ka 4,3)

Yleisessä tyytyväisyysmittarissa yli 4,3/5 opiskelijasta koki itsensä tyytyväiseksi saamaansa koulutukseen. Suomen Diakoniaopiston kokonaisarvosana oli hieman yli valtakunnallisen keskiarvon.

Haluamme lähettää lämpimät kiitokset kaikille päättökyselyyn vastanneille. <3 

Aloittavien kyselyssä näkyivät alkukankeudet

Erityinen piirre Suomen Diakoniaopiston osalta on se, että kun valmistuneet ovat valtakunnallista tasoa tyytyväisempiä saamaansa koulutukseen, aloittaneiden opiskelijoiden osalta jäätiin hieman valtakunnallisen tason alle. Kyse on keskimäärin 0,2 yksikön erosta valtakunnalliseen tasoon.

”Vastaajamäärät jäävät valitettavasti myös helposti alhaisiksi. Tämä haastaa meitä muistuttamaan opintojen alussa aloituskyselystä enemmän ja kertomaan, mikä on tämä salaperäinen linkki, jonka opiskelija saa muutaman kuukauden kuluessa opintojensa alkamisesta. Haluamme myös entistä paremmin sanoittaa orientaatiovaiheen työn yhteyttä aloituskyselyssä kysyttäviin asioihin, viestiä kyselyn tuloksista ja kertoa mihin toimiin ryhdymme”, kehitysjohtaja Seija Markkanen sanoo.

Kiitämme kauniisti kaikkia aloituskyselyyn vastanneita opiskelijoitamme. Seuraavan kerran pääsette vastaamaan päättökyselyssä valmistumisen jälkeen. <3

Kaikkiin Suomen Diakoniaopiston tuloksiin voi tutustua Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta.