Siirry sisältöön

Kokemus-
osaamisen valmennuksesta hyviä kokemuksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen hyödyntämistä tukeva ensimmäinen valmennuspilotointi on saatu päätökseen Suomen Diakoniopiston Kokonaisena työssä -hankkeessa. Valmennusmalli syntyi laajan yhteiskehittämisprosessin tuloksena viime syksyn aikana.

Ensimmäiseen valmennuspilottiin osallistui Suomen Diakoniaopiston mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa suorittavia ammattilaisia. Lokakuussa 2023 alkanut valmennus sisälsi kaksi lähipäivää ja kolme lyhyempää etätapaamista. Valmennus päättyi tammikuussa 2024.  

Positiivista palautetta ensimmäisestä valmennuspilotista

Valmennuksen tavoitteena on lisätä kokemustiedon arvostusta ja edistää sen hyödyntämistä työyhteisöissä. Ammattilaisten omien kokemuksien käsittelyn kautta sote -alalla voidaan saavuttaa parempia kohtaamisia, laadukkaampaa asiakastyötä ja työn merkityksellisyyden vahvistumista.

”Ammatillisen tiedon rinnalle on aika saada kokemustietoa, myös ammattilaisten näkökulmasta. Tavoitteena on myös kaikenlaisen kokemuksen ja kokemusperäisen tiedon normalisointi” toteaa hankkeen projektipäällikkö Katriina Nuutinen Suomen Diakoniaopistolta.

Valmennus koettiin hyödylliseksi ja mielekkääksi, sen sisältö ja työskentelytavat saivat kiitosta. Valmennuksen myötä osallistujat kokevat voivansa hyödyntää kokemusosaamista entistä laajemmin ja syvemmin. Saadun palautteen perusteella valmennus sopii hyvin erikoisammattitutkinnon yhteyteen.

Palautteista ilmeni myös, että osallistuminen antoi mahdollisuuden pysähtyä omien kokemusten äärelle. Valmennukseen osallistumisen myötä osallistujat pääsivät myös tutustumaan paremmin ja verkostoitumaan samaa tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa.

Kokemusosaamisen verkkovalmennus alkaa huhtikuussa

Tällä hetkellä valmennusta kehitetään saadun palautteen pohjalta verkkovalmennukseksi.

Seuraava, etätapaamisin toteutettava valmennuspilotti alkaa huhtikuussa ja se on avoin kaikille sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille, joita oman kokemuksen ammatillinen hyödyntäminen kiinnostaa.

Lisätietoja valmennuksesta saa Ennakkoinfo 21.2. klo 11:30-12 Teamsissa. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Tutustu ensimmäiseen pilottiin osallistuneen Leenan kokemuksiin ja ajatuksiin kokemusosaamisesta: Kokemuksia Elämällä oppii! -valmennuksesta (sdo.fi) 

Suomen Diakoniaopiston, Diakonissalaitoksen ja Diakonia Ammattikorkeakoulun Kokonaisena työssä -ryhmähanke (02/23–06/25) kehittää, pilotoi ja juurruttaa käyttöön valmennusmallin ja työvälineet kokemusosaamisen tunnistamiseksi sosiaali- ja terveysalalla. Hanke on Euroopan Unionin (ESR+) osarahoittama osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen valmennukseen

Katriina Nuutinen  
Projektipäällikkö, Kokonaisena työssä -hanke  
puh. 050 328 3374, katriina.nuutinen@sdo.fi