Siirry sisältöön

Ketterää koulutusta Hoivatie Akatemiassa

Sosiaalialan yritys Hoivatie kouluttaa kaikki esihenkilöt lähijohtamisen kannalta keskeisiin teemoihin. Tavoitteena on Hoivatien yhteinen kehitysmatka, jossa tuetaan esihenkilön johtamistaitoja ja kasvua esihenkilönä. Hoivatie Akatemiaksi nimetty koulutusohjelma toteutetaan Suomen Diakoniaopiston kanssa.  Hoivatielle Akatemia rakentaa ja tukee yhtenäistä johtamiskulttuuria, positiivista johtamista.

Syksyllä 2022 Hoivatie ja Suomen Diakoniaopisto aloittivat uudenlaisen koulutusyhteistyön. Hoivatie Akatemia on Hoivatielle räätälöity esihenkilökoulutus, jossa kaikki 60 esihenkilöä saavat perehtyä lähijohtamisen kannalta tärkeisiin teemoihin.

”Akatemia tarjoaa tilaa pysähtyä ja pohtia yhdessä kollegojen kanssa kokemuksia arjen johtamisesta. Akatemia toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Se haluttiin tarjota esihenkilöille, koska yhtiönä Hoivatie on uusi”, kertoo Hoivatien kehitysjohtaja Mikko Oranen.

Arjen johtamista

“Tavoitteena on Hoivatien yhteinen kehitysmatka, jossa tuetaan esihenkilön johtamistaitoja ja kasvua esihenkilönä. Akatemia rakentaa ja tukee yhtenäistä johtamiskulttuuria, positiivista johtamista. Koulutus kytkeytyy vahvasti arjen tekemiseen”, Hoivatien Oranen sanoo.

Vaikka positiivinen johtaminen on johtamisteoria, sillä on monia tutkitusti hyviä vaikutuksia työyhteisöön: esimerkiksi hyvinvointi ja työn imu paranevat. Positiivisen johtamisen tutkija ja kehittäjä Sanna Wenström sanoo olevansa iloinen siitä, että positiivinen johtaminen on otettu Hoivatien punaiseksi langaksi.

“Hoivatie Akatemian kautta sitä myös viedään systemaattisesti eteenpäin”, Wenström toteaa.

Positiivisen johtamisen rinnalla Hoivatie Akatemiassa korostuu dialogisen ohjauksen osaaminen. Kumpikin työote korostaa vuorovaikutuksen merkitystä ja työntekijän kohtaamista. 

Hoivatiellä myös kehitetään työkykyjohtamista ja luodaan uutta, työhyvinvointia tukevaa organisaatiokulttuuria. Yhteisellä asialistalla ovat mm. työkykyjohtamisen tukemisen tavat, työyhteisön voimavarat, hyvä ja huono työkäyttäytyminen sekä toimivat palautumiskeinot: Miten vähennetään kuormitusta, ennalta ehkäistään uupumista tai terveyteen liittyvää uhkaa? Miten huolehdimme työkykyprosessin kaikista osista?

Suomen Diakoniaopistosta saa lähiesimiestyön tutkinnon

Koulutusyhteistyössä Hoivatien kumppanina on Suomen Diakoniaopisto, jolla on laaja kokemus yrityksille ja yhteisöille räätälöidyistä ammatillista koulutuksista. Hoivatie Akatemia toteutetaan pääosin oppisopimuskoulutuksena, jossa Hoivatien esihenkilöt suorittavat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Yhteistyö Hoivatien ja Diakoniaopiston välillä on ollut sujuvaa.

“Olemme saaneet luontevasti yhdistettyä tutkintotavoitteet ja koulutussisällöt Hoivatie Akatemiaksi. Kokonaisuudessaan koulutus palvelee monenlaisia esihenkilöiden osaamistarpeita, olivatpa he uusia tai jo kokeneita esihenkilöitä”, kertoo Suomen Diakoniaopiston asiakkuusvastaava Sari Seppänen.

Kevättalvella 2023 Hoivatie Akatemiasta on käyty puolet ja toinen puolisko on vielä jäljellä.

“Jo tässä vaiheessa Hoivatie Akatemia on saanut kiitosta positiivisen johtamisen kouluttamisesta. Myös hyvän työarjen rakentamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät teemat on koettu tärkeiksi”, sanoo Hoivatien HRD-asiantuntija Krista Merikanto.

Suomen Diakoniaopistossa on mahdollista suorittaa myös muita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja oman työn ohessa.   

“Esimerkiksi moni Hoivatien oppisopimusopiskelijoista opiskelee lähihoitajan tutkintoa Suomen Diakoniaopistossa, ja moni työntekijä on suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon”, Merikanto toteaa.

***

Hoivatie on yhteiskunnallinen yritys ja yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan toimijoista. Hoivatie syntyi vuonna, kun Nuorten Ystävät ja ODL yhdistivät palveluliiketoimintansa. ODL on yksi Suomen Diakoniaopiston omistajasäätiöistä.

Suomen Diakoniaopisto (SDO) on valtakunnallinen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain noin 4000 opiskelijaa. Koulutamme tulevaisuuden osaajia hyvin työllistäville palvelu- ja hyvinvointialoille. Ammatillisen koulutuksen lisäksi meillä voi käydä valmennuksia, peruskoulua, lisä- ja täydennyskoulutuksia. Räätälöimme koulutuksia yhteistyössä työpaikkojen kanssa niin, että koulutus on juuri teille tehty. Lisätietoja sdo.fi