Siirry sisältöön

Saattohoidon täydennys-koulutus

Saattohoidon täydennyskoulutuksen suorittanut toimii kuolevan ihmisen hoitamisessa asiantuntijana ja osaa hyödyntää erilaisia toimijoita.

Koulutuksen suorittanut osaa suunnitella ja perustella toimintaansa tiedostaen palliatiivisen ja saattohoidon lainsäädännön, säädökset, määräykset, suunnitelmat ja periaatteet sekä palvelujärjestelmän. Hän käyttää monipuolisesti saattohoidon vakiintuneita käsitteitä.

Toimii kuolevan ihmisen hoitamisessa asiantuntijana ja osaa hyödyntää erilaisia toimijoita. Koulutuksen suorittanut hallitsee saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisen kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen konaishoitoa monipuolisesti. Hän toteuttaa oireenmukaista hoitoa huomioiden eri sairauksien saattohoidon erityispiirteet ja tietää erilaisten hoitoympäristöjen piirteet saattohoidossa. Osaa toimia oma/vastuuhoitajana saattohoidossa. 

Hän toimii empaattisessa vuorovaikutuksessa saattohoidossa olevan ihmisen ja läheisten kanssa perhekeskeisellä työotteella. Tukee kuolevaa ihmistä ja läheisiä eksistentiaalisten kysymysten pohtimisessa sekä osaa rohkaista heitä löytämään toivoa antavia asioita elämässä. Tuntee luovat ja kulttuuriset menetelmät saattohoidossa. Noudattaa kuolevan ja hänen perheensä kulttuurisia ja uskonnollisia tapoja ja käytäntöjä. Osaa arvioida omia ja työyhteisön vahvuuksia ja kehittämisalueita saattohoidossa. Kehittää työyksikkönsä saattohoitoa. 

Sisältö

  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteet 
  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujärjestelmä 
  • Kohtaaminen ja vuorovaikutus 
  • Hoiva ja huolenpito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa 
  • Oirehoito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa 
  • Lääkehoidon toteutus 
  • Kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito 

Toteutus: 4 lähipäivää, verkkoympäristö, kehittämistehtävä, välitehtävät.

Organisaatio voi ostaa koulutuksen työntekijöilleen tai koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuksena, jolloin suoritetaan Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta tutkinnon osa Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp.

Kysy lisätietoja ja/tai pyydä tarjous

taydennyskoulutus@sdo.fi
Eija Vihantavaara lehtori, terveys- ja sosiaaliala
puh. 050 590 7391