Siirry sisältöön

Sote koskettaa kaikkia –motivoituneita ammattilaisia tarvitaan

Kuvassa teksti #sotekoskettaa sekä kaksi piirrettyä kättä, joiden pikkurillit kietoutuvat toisiinsa pikkurillilupauksen tavoin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tukevat elintärkeällä työpanoksellaan koko yhteiskunnan toimintaa. Siksi on tärkeää, että alalle riittää osaajia myös jatkossa ja että alalla jo työskentelevät haluavat pysyä sote-alan tehtävissä. Sote koskettaa -kampanja nostaa arjen kohtaamisia ja alan positiivisia puolia esille.


Sote-alan ammattilaiset ovat kohtaamisen ja auttamisen asiantuntijoita, joiden työ koskettaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa. Alan osaajat pitävät huolta ihmisistä erityisesti hetkinä , joissa omat voimavarat eivät riitä. Sote-ala tarvitsee yhteistä huolenpitoa: resursseja, hyvinvointia ja arvostusta.

Sote-alan ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat vuodesta 2019 nousseet lähes 40 prosenttia , mutta opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on kasvanut vain 29 prosenttia. Erityisesti sairaanhoitajan tutkinnon vetovoima on valtakunnallisesti ollut pitkään laskussa. Uusia sote-alan perustutkinnon opiskelijoita, eli tulevia lähihoitajia, tarvitaan yhtä lailla. Esimerkiksi vuonna 2022 lähihoitajista oli valtakunnallisesti noin 8 000 työntekijän vajaus, eikä kaikkia koulutuspaikkoja saada täytettyä.

Tänään alkavan Sote koskettaa -kampanjan toteuttajat haluavat lisätä sote-alan veto- ja pitovoimaa nostamalla esille alan merkityksellisyyttä ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Kampanja tekee näkyväksi huolenpidon, välittämisen ja inhimillisen hyvän hetkiä, joita sote-alan ihmiset jakavat ja kohtaavat päivittäin. Kampanjan Instagram-profiilissa @humansofsote on esillä virtuaalinen valokuvanäyttely, joka tuo esille tarinoita ihmisistä, joita sote koskettaa – tarinoita alan ammattilaisilta, opiskelijoilta ja asiakkailta.

Mukana nähdään kokemusasiantuntijoina somevaikuttaja Eino Nurmisto sekä kattava joukko sote-alan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Heidän tarinoitaan ilmestyy näyttelyn kanavalle koko kevään ajan.

”On tärkeää, että sote-alalla on monipuolisia ihmisiä, sillä kaikki me olemme erilaisia ihmisiä. Oma persoona on myös voimavara”, Eino Nurmisto sanoo.

”Suomen Diakoniaopisto on yksi maamme suurimpia lähihoitajien kouluttajia ja haluamme, että alalla on kohtaamisen osaajia myös tulevaisuudessa. Positiiviset tarinat arjesta auttavat hakijoita näkemään sotealan työn moninaisuuden ja toivomme, että kampanja innostaa uusia työntekijöitä alalle. Koulussa näemme päivittäin innokkaita opiskelijoita, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen työn merkityksellisyyden sekä työllistymismahdollisuuksien vuoksi.”  
– Koulutusjohtaja Merja Ahtikari 

Toimijat kampanjan taustalla

Kampanjan taustalla ovat sote-alan diakoniataustaiset toimijat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Lahden Diakonissalaitos, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Rinnekodit ja Hoivatie sekä sote-alan kouluttajat Suomen Diakoniaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Toteuttajia yhdistää usko kaikkien yhtäläiseen ihmisarvoon. Työllistämme ja koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Olemme arvopohjaisia toimijoita, joille on tärkeää tarjota kohtaavia ja arvostavia työntekijä- ja opiskelijakokemuksia sekä joustavuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Ylläpidämme monikulttuurisia ja moniuskontoisia yhteisöjä, joiden ytimessä on ihmisen aito kohtaaminen.

Lisätietoa kampanjasta

Ella Saranpää
Viestintäpäällikkö
p. 050 566 2319, ella.saranpaa@sdo.fi
Suomen Diakoniaopisto, www.sdo.fi

Helka Repo
Viestinnän asiantuntija
p. 050 597 5008, helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu, www.diak.fi

Taina Rönnqvist
Viestintä- ja markkinointijohtaja
p. 044 762 1992, taina.ronnqvist@rinnekodit.fi
Rinnekodit, www.rinnekodit.fi

Kati Lampén
Palvelujohtaja
p. 044 726 2116
Lahden Diakonialaitos, www.dila.fi

Elina Aronen-Raappana
Viestintäpäällikkö
p. 044 306 6149, elina.aronen-raappana@odl.fi
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, www.odl.fi

Jarno Kinnunen
Viestintäpäällikkö
p. 044 7341 547, jarno.kinnunen@hoivatie.fi
Hoivatie, www.hoivatie.fi