Siirry sisältöön

Merkityksellisiä kohtaamisia, OKM

RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen kesto01.01.2023 - 31.07.2024

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että jokainen opiskelija voi saada matalan kynnyksen tukea ja palveluohjausta omalla koululla. Tuki on saatavilla opiskelun arjessa eikä vaadi ajanvarausta.
Hankkeessa luodaan matalankynnyksen tuen ja palveluohjauksen malli. Mallissa matalankynnyksen tuki ja palveluohjaus on yhteisövalmentajien kautta opiskelijan saatavilla jokaisena koulupäivänä omassa oppilaitoksessa.
Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta yhteisöllisessä työssä, mikä vahvistaa heidän kiinnittymistä osaksi oppilaitosyhteisöä.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista. Yhteisövalmentajat tukevat opettajia löytämään menetelmiä ja toimintamalleja yhteisöllisyyden ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen yhteistyön ja vertaisoppimisen avulla.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa palkataan jokaiselle paikkakunnalle yhteisövalmentajat (Helsinki 1, Lahti 1 ja Oulu 1, jotka toimivat opiskelijoiden rinnalla kulkijoina ja arjen yhteisöllisyyden rakentajina. Yhteisövalmentajat kiinnittyvät opiskelijarajapintaan, osaksi opiskelijoiden ja oppilaitoksen arkea. He tunnistavat arjen ilmiöitä ja opiskeluturvallisuutta estäviä tekijöitä, ja voivat näin reagoida niihin luomalla ratkaisuja ja toimintatapoja hyvinvoivan oppimisyhteisön kehittämiseksi, yhteistyössähenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Yhteisövalmentajien tekemä tiivis yhteistyö opiskeluhuollon, opiskelijayhdistyksen ja tutortoiminnan kanssa mahdollistaa opiskelijahuollon toimintamallien tarkastelun ja kehittämisen opiskelijalähtöisemmiksi. Opiskelijarajapinnassa työskentely mahdollistaa opiskelijoiden osallistamisen kehittämistyöhön.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 31.12.2023 asti.

Suomen Diakoniaopisto Birgitta Karvo birgitta.karvo@sdo.fi 0505733450