Siirry sisältöön

Oppisopimus on mahtava keino yhdistää teoria ja käytännön työ

Suomalais-Zimbabwelainen Mikael Kuivanen on asunut useassa maassa ja kokeekin integroituneensa elämänsä aikana moniin yhteisöihin. Tätä kokemusta ja asennoitumista elämään Mikael hyödyntää nyt opinnoissa ja työelämässä.

Mikael, 34 vuotta, opiskelee Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuksella lähihoitajaksi ja työskentelee dementiaa sairastavia ikääntyvien ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä.

Mikael kertoo, että on aina ollut kiinnostunut sosiaali- ja terveysalasta ja on aina jossain määrin tiennyt haluavansa työskennellä alalla. Hierojaksi Mikael valmistui vuonna 2013 ja näitä ammatillisia taitoja hän pääsi hyödyntämään työskennellessään ulkomailla.

Sosiaali- ja terveysalassa Mikaelia kiinnostaa valmennuksellinen ja kuntouttava työote. Mikaelista on tärkeää välittää ihmiselle tunnetta siitä, että hänestä välitetään.

”Me kaikki tarvitsemme sosiaalista tukea voidaksemme parantua tai ylipäätään saavuttaa meidän tavoitteitamme”

Mikaelin opiskelupolku ei ole ollut se suoraviivaisin, Mikael pohtii, että ohjautui oppisopimusopiskelijaksi onnekkaiden sattumien kautta. Mikael nimittäin opiskelee samanaikaisesti osteopatiaa OOKK-instituutissa ja toimii yrittäjänä.

”Mentorini ehdotti oppisopimusta mun tilanteeseen sopivana vaihtoehtona. Oppisopimus turvaisi toimeentulon ja työympäristössä pääsisin olemaan lähempänä asukkaiden arkipäivää ja vaikuttamaan sillä tavalla heidän kuntoutumiseensa”.

Oppisopimus on ollut joustava opiskeluratkaisu

Oppisopimusopiskelijana opiskelu on Mikaelin mielestä todella joustavaa. Aiemman opiskelukokemuksen ansiosta Mikael kokee, että tuntee hyvin itsellensä soveltuvat opiskelutavat.

”Olen tykännyt myös siitä, että jokainen opettaja kysyy mun jaksamisesta”.

Parasta Mikaelin mielestä oppisopimusopinnoissa on, että pystyy tekemään teoriaa ja käytäntöä yhtä lailla.

”Teoria ja käytännön tekeminen integroituvat toisiinsa, eivätkä ole kaksi erillistä asiaa”

Myös palkkatulot ja toimeentulon varmistaminen ovat oppisopimuksen hyviä puolia.

Opintojen aikana Mikaelin kiinnostus vanhustyötä ja dementiaa kohtaan ovat vahvistuneet. Kohtaamisen ja kommunikoinnin merkitys ovat korostuneet työn ja opiskelun kautta.

Oppisopimusopiskelijan kaksi oppimisyhteisöä

Suomen Diakoniaopistosta Mikaelilla on vain hyviä kokemuksia. Mikael kokee Suomen Diakoniaopiston kansainvälisenä paikkana ja kehuu sen ilmapiiriä.

”Se on mulle kotoisaa, että on monikulttuurista meininkiä”

Myös opettajat ja opiskelukaverit saavat Mikaelilta kiitosta.

”Tuntuu, että opettajat pyrkivät mahdollisimman paljon asettumaan opiskelijoiden tasolle ja ymmärtämään yksilöllisyyttä”

Oppisopimusopiskelijana ei välttämättä pääse niin paljon tutustumaan opiskelukavereihin kuin monimuoto- tai lähiopetuksessa. Oppisopimusopiskelijalla työyhteisön rooli korostuu.

”Työyhteisö on tiivis ja hyvin toimiva tiimi. Siellä on toimiva dynamiikka”

Mikael kokee, että työpaikkaohjaaja on hänelle ensiarvioisen tärkeä. Omaa työpaikkaohjaajaa hän arvostaa suuresti. Mikaelin työpaikkaohjaaja auttaa Mikaelia mm. punaisen langan löytämisessä ja ammattietiikan sisäistämisessä:

”Asukas ja itsemääräämisoikeus on aina keskiössä. Me ollaan täällä auttamassa ja tekemässä heidän elämästään parempaa joka päivä”.

Strukturoitu aikataulu ja lepo tukevat jaksamista ja opiskelua

Lähihoitajaopintojen, palkkatyön, osteopatiaopintojen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen ja työmäärä tuovat Mikaelille ajoittain haasteita. Onneksi tukea asioiden yhteensovittamiseen on saatavilla.

”Kaikilta tahoilta ihmiset ovat tulleet vastaan ja auttaneet kaiken sovittelun kanssa”

Koska työtehtävät ovat samalla alalla, Mikael kokee niiden tukevan tosiaan.

”Tieto ja taito mikä tulee jokaisesta osa-alueesta, tukee toisia osa-alueita”

Mikael kertoo, että hänen päivänsä näyttää aika samanlaisista, koska arjen struktuuri auttaa jaksamaan. Normaali päivä koostuu työvuorosta, lenkkeilystä ja opiskelusta. Lepo, meditaatio ja hengitysharjoitukset ovat vahva osa arkea sekä tukevat jaksamista ja hyvinvointia.

”Mulle on tosi tärkeää ottaa ainakin jonkinlainen lepo tapahtumien välissä”

Odottavaisin mielin kohti tulevaisuutta

Mikaelin tavoitteena on valmistua joulukuussa 2023, puoli vuotta etuajassa. Normaalisti lähihoitajaksi opiskelu oppisopimuksella kestää noin 2 vuotta.

Nyt Mikaelin tavoitteena on integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, rakentaa omaa ammattitaitoa ja lisätä kokemusta. Mikaelille on luontaista kehittää omaa ammattitaitoa ja jatkokouluttaminen.

”Luotan, että ammattitaidon kautta tulee sellainen työkuva, jonka minulle sopii. Ei ole ennalta määriteltyä työnkuvaa, johon haluan asettautua”

Valmennus ja kuntouttava työote ovat sellaisia, jonka parissa Mikael haluaa kehittyä ammatillisesti ja työskennellä myös tulevaisuudessa.

”Uskon, että valmennus on se ydin, minkä äärellä onnistunut terveydenhuolto toimii”