Siirry sisältöön

Vastaamme hoiva-alan työvoimapulaan kouluttamalla hoiva-avustajia 

Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto ovat yhdessä vastanneet hoiva-alan työvoimapulaan Päijät-Hämeessä kouluttamalla hoiva-avustajia sekä tukemalla hoiva-avustajiksi opiskelevia ja heidän työpaikkaohjaajiaan opintojen aikana.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen Jotpan rahoittaman Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen -hankkeen avulla oppilaitokset ovat kouluttaneet jo kymmeniä hoiva-avustajia vuodesta 2022 alkaen.

Hoiva-avustajat tuovat apua hoiva-alan työvoimapulaan

Hoiva-avustajat avustavat hoitotyössä, kuten pukemisessa, ruokailuissa, puhtaudessa sekä liikkumisessa tai huolehtivat esimerkiksi pyykkihuoltoon ja ruokailuun liittyvistä tehtävistä.

”Olemme nähneet, että hoiva-avustajan koulutus on hyvä polku alalle. Suurin osa hoiva-avustajista työllistyy ja työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Hankkeen avulla olemme pystyneet vastaamaan hoiva-alan työvoiman tarpeeseen”, kertoo koulutusjohtaja Merja Ahtikari Suomen Diakoniaopistolta.

Hoiva-avustajaksi voi opiskella noin vuodessa. Opinnot sisältävät tutkinnon osia lähihoitajan koulutuksesta, mikä antaa valmiudet avustaviin tehtäviin, kuten asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Lahdessa Lehtiojan palvelukeskuksessa työskentelevistä hoiva-avustajista osa on opiskellut hoiva-avustajaksi Salpauksessa tai Diakoniaopistossa.

”Hoiva-avustajien kouluttaminen on yksi keinoista, joilla voidaan saada lisää tekijöitä hoiva-alalle. Jos kaikkiin hoiva-alan tehtäviin tarvitaan pitkä koulutus, emme saa hoitajia riittävästi. Hoiva-avustajat voivat tehdä aiemmin lähihoitajille kuuluneita tehtäviä, jolloin lähihoitajien työaikaa vapautuu hoidollisiin tehtäviin. Hoiva-avustajat ovat tärkeä ammattiryhmä, jota tarvitaan siihen, että arki ympärivuorokautisessa palveluasumisessa pyörii”, kertoo palveluesihenkilö Jaana Pulkkinen Lehtiojan palvelukeskuksesta.

Hoitotyön opettaja Pirjo Tiira Suomen Diakoniaopistosta sekä opettaja ja hankevastaava Moona Eskonsipo Salpauksesta pitävät tärkeänä hoiva-avustajakoulutuksen ohjaus- ja tukitoimien vakiinnuttamista osana hoiva-avustajakoulutusta Päijät-Hämeessä.

Opintojen etenemistä varmistetaan tukemalla opiskelu- ja kielitaitoja

Hoiva-avustajia Päijät-Hämeeseen -hankkeen resurssien myötä oppilaitokset ovat pystyneet tukemaan opiskelijoita muun muassa digi- ja kielitaidoissa.

”Opiskelijat tulevat erilaisista lähtökohdista. Olemme huomanneet, että yhä useampi tarvitsee tukea esimerkiksi digitaidoissa tai suomen kielessä. Hanke on mahdollistanut erilaisten tukimuotojen kokeilemisen ja tarjoamisen niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin verkossakin. Opiskelijoiden tukena on hankkeen myötä ollut opinto-ohjaajia, taitovalmentajia ja suomen kielen opettajia. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston ja työnantajien kanssa, ja sitä kautta pystyneet vaikuttamaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan positiivisella tavalla”, kertoo opetusalapäällikkö Irina Oksanen Salpauksesta.

Opiskelijoiden saama tuki ja opintojen eteneminen näkyy myönteisesti myös työpaikoilla.

”On tärkeää, että opiskelijat saavat tukea opiskeluun matalalla kynnyksellä, jolloin he pystyvät suoriutumaan hyvin niin opinnoista kuin työstäkin. Opiskelijoita on eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista, eikä opiskelu ole kaikille helppoa”, kertoo palveluesihenkilö Minna Mattila Lehtiojan palvelukeskuksesta.

Hoiva-avustajana voi työllistyä nopeasti merkitykselliseen ja ihmisläheiseen työhön

Hoiva-avustajakoulutus tarjoaa nopean polun hoiva-alalle, jossa on hyvät työllistymismahdollisuudet. Hoiva-avustajan koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiudet vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

”Hoiva-avustajan koulutus on nopea ja käytännönläheinen väylä merkitykselliseen, ihmisläheiseen työhön. Hoiva-avustajan työssä voi myös oppia ja edetä, ja vastuualueet voivat kehittyä”, sanoo palveluesihenkilö Jaana Pulkkinen Lehtiojan palvelukeskuksesta.

Hoiva-avustajat auttavat asiakkaita arjen asioissa, kuten pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa. Tehtävät voivat liittyä myös muihin tehtäviin palveluasumisessa, kuten ruokailujen järjestämiseen tai esimerkiksi astia- ja pyykkihuoltoon. Työtä tehdään isossa yhteisössä yhdessä muiden kanssa.

”Koen, että arki vanhustyössä ja hoiva-alla on palkitsevaa, ihmisläheistä työtä. Hoiva-avustajat ovat työyhteisömme tärkeitä jäseniä, teemme työtä yhdessä asukkaiden elämän ja arjen hyväksi. Vuorovaikutuksella ja ihmisen kohtaamisella on tässä työssä suuri merkitys”, kertoo palveluesihenkilö Minna Mattila Lehtiojan palvelukeskuksesta.

Hoiva-avustajan koulutuksesta saa hyvän pohjan monipuolisiin tehtäviin.

”Koulutus antaa laaja-alaisen osaamisen ja varmuuden työhön. Koulutuksella on valtavan suuri merkitys työnantajan näkökulmasta. Koulutuksen pituuteen nähden hoiva-avustajien työ on monipuolista ja työtä tällä alalla riittää”, Mattila jatkaa.

Tutustu hoiva-avustajan koulutukseen

Tutustu hoiva-avustajan koulutukseen Salpauksessa

Tutustu hoiva-avustajan koulutukseen Suomen Diakoniaopistossa

Kuuntele podcast Hoiva-avustajan työ Päijät-Hämeessä

Lisätietoja Suomen Diakoniaopiston hoiva-avustajan koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Marja-Liisa Sabbah, p. 044 7132375, marja-liisa.sabbah@sdo.fi

Päätoiminen tuntiopettaja Pirjo Tiira, p. 050 3238180, pirjo.tiira@sdo.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.