Siirry sisältöön

Sote-alan veto- ja pitovoimaa rakennetaan positiivisella yhteistyöllä 

Suomen Diakoniaopiston koulutusjohtaja Merja Ahtikari osallistui 15.2.2024 järjestettyyn TaitoTalk-keskustelutilaisuuteen, jossa pohdittiin yhdessä koulutuksen järjestäjien ja työelämänedustajien kanssa, miten sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa saadaan vahvistettua. Merjan kanssa keskusteluun osallistuivat Leila Rutanen (Rinnekodit), Reetta Eskola (Taitotalo) ja Sanna Kekki (Tukena Oy). 

Tuodaan yhteistyöllä esiin sosiaali- ja terveysalan positiiviset puolet

Suomen Diakoniaopiston ja Taitotalon yhteistyössä teettämän kyselytutkimuksen mukaan suuri osa sote-alan työnantajien edustajista kokee, että negatiivinen julkisuuskuva ja alan mainehaitat vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden saantiin ja pysyvyyteen. 

Julkisuuskuva ja negatiivinen puhe jättävät kuitenkin varjoonsa paljon sote-alan hyviä puolia – positiivisia rakenteita ja hyvin toimivia työyhteisöjä sekä arjen positiivisia hetkiä ja laadukasta hoitotyötä. Keskustelutilaisuuden pohdinnoissa nostettiin esiin, että alan työntekijät kokevat yhä työnimua sekä työyhteisöissä ja työpaikalla viihdytään.

Ala houkuttelee edelleen myös opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysala tarjoaa erinomaiset työllistymismahdollisuudet, mutta alan arvostus ja mielekäs työ ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä alalle hakeutuvien opiskelijoiden keskuudessa.

“On todella tärkeää, miten puhumme alasta opiskelijoille ja työnantajille. Olemme samalla puolella – kaikkien etu on, että sosiaali- ja terveysalan hyvä saadaan myös kuuluviin” Merja Ahtikari toteaa.

Yhteisessä keskustelussa välittyi tahtotila toimia yhdessä ja nostaa esiin arjen hyviä ja merkityksellisiä hetkiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä ura- ja opiskelutarinoiden muodossa.

“Kuvataan somessa työn värikkyyttä. Tuodaan esiin, että ihmiset voivat hyvin ja voivat tehdä työn hyvin. Ei jäädä omaan sote-kuplaan, vaan tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa” Sanna Kekki toteaa. 

Sote-ala tarjoaa hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja monipuolisiin urapolkuihin

Alan työnantajat ovat panostaneet työhyvinvoinnin lisäksi osaamisen kehittämismahdollisuuksien lisäämiseen. Työnantajat kannustavat henkilöstöä kouluttautumaan ja tarjoavat monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia.

Myös sote-alan koulutus on laadukasta ja monipuolista. Koulutustarjontaa on aina perustutkinnosta täydennyskoulutukseen. Erityisesti keskusteluissa oppisopimuskoulutus nostettiin vetovoimatekijänä.

“Oppisopimuskoulutuksen kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden työkokemukseen jo opiskeluaikana. Oppisopimuskoulutus on myös yksi parhaista osaamisen kehittämisen työkaluista myös alalla jo pidempään toimineille, esimerkiksi osaamisalaopintojen kautta” Merja Ahtikari tuo esiin. 

Leila Rutanen (vas), Merja Ahtikari, Reetta Eskola, Sanna Kekki sekä Tiina Kekkonen keskustelutilaisuudessa

Tulevaisuudessakin tarvitaan motivoituneita osaajia – perehdytys ja yhteistyö avainasemassa

Työelämässä opiskelu on tärkeä osa opiskelijan osaamisen ja ammatillisuuden kehittymistä, jossa perehdytyksen merkitys korostuu.  

“On tärkeää, että työyhteisössä ollaan vieraanvaraisia ja perehdytetään jokainen työyhteisöön tuleva opiskelija” Merja Ahtikari tuo esiin. 

Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus, aikaa ja perehdytystä oppimiseen sekä tiimityöskentely- ja työelämätaitojen haltuun ottamiseen ja vahvistamiseen. 
 
Työelämässä on panostettava työyhteisöjen ja tiimien toimivuuteen. Positiiviset rakenteet tukevat myönteistä työilmapiiriä ja työkulttuuria. 

Sote-alan työ rakentuu vahvaan arvopohjaan, jossa arvot näkyvät parhaimmillaan jokaisessa yksittäisessä kohtaamisessa. Kohtaamiselle toivotaankin enemmän aikaa tulevaisuuden sote-alan työssä.

Voit katsoa keskustelutilaisuuden tallenteen täällä.

Artikkelissa viitattu tutkimus on osa Suomen Diakoniaopiston ja Taitotalon yhteistyötä Positiivisuutta ja vetovoimaa hoiva-alalle -hankkeessa. Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.