Siirry sisältöön

Strategiarahoitus: Vieraskielisen opetuksen kehittäminen, OKM

RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen kesto01.12.2023 - 31.12.2024

Hankkeen tavoitteet

Strategiarahoituksella vuoden 2024 aikana läpivietävässä hankkeessa edistetään vieraskielistä koulutusta ja S2-kielen opetuksen tarjontaa ja laatua. Vierkon toimintaa läpileikkaa aiemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja koulutuksen jalkauttaminen, vertaisoppiminen, yhteistyö ja verkostoituminen. Tekoälyn mahdollisuudet huomioidaan erilaisten toimintamallien kehittämisessä. Vierko tekee yhteistyötä myös muiden strategiahankkeiden kanssa.

Hankkeen koordinoijana toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, joka osallistuu kaikkien työpakettien kehittämistyöhön.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopisto osallistuu valitsemiensa työpakettien tapaamisiin sekä vastaavien toimien kehittämiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen SDO:ssa ja laajassa hankeverkostossa.

Lisätietoja hankkeesta

Tuloksia tavoitellaan viidessä eri työpaketissa, joista Suomen Diakoniaopisto on valinnut kehittämiskohteikseen kaksi:

2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen
Työpaketissa parannetaan kotimaisten kielten (S2/R2) opetuksen laatua. Selvitetään ja kehitetään kielitaidon kartoittamisen keinoja (mahdollisesti tekoälyä hyödyntäen). Kerätään tietoa olemassa olevista käytänteistä ja tarjonnasta.

5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen
Työpaketissa kiinnitetään huomioita moninaisuuden johtamiseen ja vieraskielisten työllistymiseen liittyviin esteisiin. Kehitetään vieraskielisten opiskelijoiden taitoja vastaamaan työelämän tarpeita. Vastaavasti autetaan työelämän edustajia taitojen vahvistamisessa vastaamaan monimuotoisen työntekijä- ja opiskelijatiimin tarpeita.

Suomen Diakoniaopisto Kaisa Nurkkala kaisa.nurkkala@sdo.fi +358 50 310 3430