Siirry sisältöön

SoteStartti, ESR

Rahoittaja ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeen kesto 01.09.2021 - 31.10.2023

Hankkeen tavoitteet

SoteStartti hankkeen tavoitteena on kehittää joustavia ja uudenlaisia ratkaisuja sote-alalle työllistymiseen huomioiden sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan, työhönvalmennuksen, työvaltaisen oppimisen sekä työnantajayhteistyön mahdollisuudet. Alalla on kasvava työvoimapula, mutta myös runsaasti työllistymispotentiaalia lisääntyvien työpaikkojen näkökulmasta.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa tiivistetään asiakaslähtöisesti eri toimijoiden (julkinen, 3-sektori, yksityinen, oppilaitos) yhteistyötä sote-alalle poluttavien palveluiden kehittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään aiempaa tietoa ja kehitettyjä toimintamalleja sekä yhteistyötä. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa tai työelämän ulkopuolella olevat 16-60 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään sote-alalla lähitulevaisuudessa tai ovat kouluttautuneet sotealan tehtäviin. Lisäksi hankkeessa tarjotaan motivaatiojaksoja 2-asteen opiskelijoille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa sekä valmennusta valmistuville nuorille, joilla on vaikeuksia työllistyä ammattiin opintojensa jälkeen. Hankkeessa pilotoidaan ja kuvataan myös harjoittelijoiden, työkokeilijoiden ja osatyökykyisten ohjauksen ja perehdytyksen malli sote-alan työpaikoille.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen toteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO) sekä yhteistyökumppaneina mm. Oulun kaupunki, oppilaitokset, järjestöt, muut julkiset toimijat (kuten kela ja te-toimisto) sekä sote-alan työnantajat. Hankkeessa työskentelee neljä kokoaikaista (ODL) ja kaksi osa-aikaista (SDO) työntekijää.

Suomen Diakoniaopisto Sari Seppänen sari.seppanen@sdo.fi +358 50 593 9669