Siirry sisältöön

Ravintola-alan työelämätaitoja, JOTPA

RahoittajaJatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA
Hankkeen kesto01.08.2022 - 31.12.2024

Hankkeen tavoitteet

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeen päätavoitteena on heikossa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen. Hanke kohdistuu erityisesti ravintola-alalla ilman ammatillista koulutusta työskentelevien ammatillisen ja kielellisen osaamisen vahvistaminen. Lisäksi kohderyhmänä voivat olla muut työelämän ulkopuolella olevat (esim. kotiäidit), joilta puuttuu kokemus palkkatyöstä ja ammatillinen koulutus, mutta on alalle kiinnostusta.

Kohderyhmänä ovat erityisesti suomea toisena kielenä puhuvat, joiden kielitaito ei riitä hakeutumiseen suoraan ammatilliseen tutkintoon.

Hankkeen toteutus

Yksilöllisen suunnitelman mukaan toteutettua monimuoto-opetusta.

Lisätietoja hankkeesta

Koulutus tapahtuu ravintola-alan toimintaympäristössä. Koulutuksessa saadulla osaamisella voi työllistyä ravintola-alan avustaviin työtehtäviin tai jatkaa opintojaan ammatillisiin opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työelämässä mukana olevien työelämätaitoja niin, että muutostilanteissa uudelleen työllistyminen onnistuu. Opiskelu on sivutoimista. Siihen on mahdollista osallistua palkkatyön /kotityön ohella. Opiskelijalle rakennetaan yksilöllinen polku. Koulutuksen kesto on yksilöllisesti 3–6 kk.

Suomen Diakoniaopisto Pinja Grönholm pinja.gronholm@sdo.fi +358 50 568 8043