Siirry sisältöön

Aino menestyy lähihoitajan opinnoissa oppimisen haasteista huolimatta

Aino Tikkanen, 17 vuotta, lähti opiskelemaan lähihoitajaksi suoraan peruskoulusta. Oppimisvaikeuksista huolimatta Aino menestyy opinnoissa ja etenee oman opiskeluryhmän tahdissa. Pian opintojen toinen vuosi on suoritettu ja Aino siirtyy osaamisalaopintoihin.

Työ sosiaali- ja terveysalalla ei ollut Ainon suunnitelmissa. Oma urasuunta alkoi konkretisoitua vasta yhdeksännen luokan aikana.

“Lapsena unelma-ammattini oli eläinklinikan hoitaja.”

Sosiaali- ja terveysala ei kuitenkaan ollut Ainolle täysin vieras, sillä hänen äitinsä työskentelee sairaanhoitajana lasten parissa. Ainon haaveena onkin nyt seurata äidin jalanjälkiä lasten sairaanhoidon pariin.

Periksiantamaton luonne ja vanhempien tuki on auttanut oppimisvaikeuksissa


Opiskelu ja oppiminen ei ole ollut Ainolle aina helppoa laaja-alaisten oppimisvaikeuksien vuoksi. Erityisen haastavaa hänelle on ollut matematiikan opiskelu.

Ainon periksiantamaton luonne on kuitenkin auttanut valtavasti haasteiden selättämisessä.

“Olen joutunut aina tekemään todella paljon töitä, että pysyn muiden perässä.”

Lähihoitajan opinnoissa suoritettavat lääkelaskut Aino suoritti useamman kerran ennen läpipääsemistä. Vanhemmat, ystävät ja erityisopettaja kannustivat yrittämään aina uudelleen.

Aino kertoo, että opiskelua ja oppimista on helpottanut erilaisten itselle sopivien oppimistyylien ja opiskelumenetelmien löytäminen.

“Esimerkiksi muistikorttien ja apusanojen käyttäminen, sekä kertaaminen ja pänttääminen.”

Erityisen suurta kiitollisuutta Aino kokee vanhempiaan kohtaan, jotka ovat aina tukeneet ja auttaneet häntä opiskelussa ja oppimisessa.

“Mun vanhemmat ovat aina auttaneet ja kannustaneet kokeisiin lukemisessa, erityisesti äiti.”

Lähihoitajaopinnoissa parasta on monipuolisuus


Aino pitää kovin lähihoitajaopinnoista. Opiskelu on monipuolista ja siinä hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja simulaatiotunteja.

“Ensimmäisenä vuonna harjoiteltiin käsien pesua sellaisen ultraviolettivalolaitteen avulla, jonka avulla näki, kuinka puhtaaksi sai kädet pestyä”

Aino arvelee, että äidin sairaanhoitajan työ on varmasti vaikuttanut oikeaoppiseen käsien pesuun.

Lähihoitajan opinnot sisältävät myös erilaisia työelämässä tapahtuvia oppimisen jaksoja. Aino on suorittanut työelämässä tapahtuvan oppimisen jaksot muun muassa vuoropäiväkodissa ja vanhusten palvelutalossa.

Jälkimmäisestä harjoittelupaikasta Aino onnistui nappaamaan itselleen osa-aikaisen työpaikan ja arvosanaksi kiitettävän. Hän viihtyy hyvin työpaikassaan.

“Työympäristö on kodinomainen. Työkaverit ovat mahtavia, he tukevat ja auttavat.”

Urahaaveet ja tulevaisuuden suunnitelmat kirkkaina


Ensi vuonna Aino aloittaa sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot. Tavoitteena on valmistua keväällä 2025.

Aino miettii jo jatko-opintoja ja haluaakin suorittaa jossakin vaiheessa sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon.  

Nuori ja periksiantamaton Aino unelmoi myös toisenlaisesta opiskelusuunnasta. Hän harrastaa vapaa-ajalla teatteria ja haaveilee alan opinnoista.

“Valmistumisen jälkeen haluan yrittää päästä opiskelemaan Taideyliopiston teatterikorkeakouluun.”

Ainon vinkit opintojaan aloittaville nuorille

Aino haluaa kannustaa kaikkia opintojaan aloittavia, mutta erityisesti peruskoulusta opiskelemaan tulevia nuoria.

– Älä jännitä, kaikki sujuu hyvin ja järjestyy kyllä
– Ota avoimin mielin kaikki vastaan
– Tee parhaasi, se riittää