Siirry sisältöön

Kumppanuus on strategian sydän

Juha-Petri Niiranen rehtori Suomen diakoniaopisto

Suomen Diakoniaopisto (SDO) uudisti strategiansa vuosille 2023–2024.

Henkilöstömme sekä laajan sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme yhteistyönä hahmottui neljä painopistettä: vahvat ja monialaiset kumppanuudet, rohkea pedagogiikka, hyvinvoiva oppimisyhteisö sekä vastuullisuus ja vaikuttavuus. Nämä vahvistavat meitä edelleen perustehtävässämme eli opetuksen ja ohjauksen järjestämissä.

Suomen Diakoniaopisto on erikoistunut kouluttamaan ammattiosaajia hyvinvointi- ja palvelualoille. Useimmilla aloilla on valtava työvoimapula ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Vain yhteistyössä eri alojen työnantajien kanssa saamme vastattua näihin tarpeisiin sekä siihen, että eri ammattitehtävät ja niihin valmistava ammatillinen koulutus ovat houkuttelevia vaihtoehtoja.

Hyvinvointia, vastuullisuutta ja rohkeita kokeiluja

Opetuksen ja ohjauksen toteutustavoissa sekä sisällöissä on otettu viime vuosina suuria loikkia erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen – unohtamatta kuitenkaan mahdollisuuksia aitoihin ja välittömiin kohtaamisiin. Olemme tehneet isoja panostuksia mm. tiimioppimiseen ja tätä jatkamme edelleen rohkaisten henkilöstöämme ja opiskelijoitamme rohkeisiin kokeiluihin – ja työelämä mukaan! 

Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvinvoivat opiskelijat ovat oppimisyhteisömme ydin, tärkein voimavara ja pääoma. Lähdemme siitä, että ei ole toista ilman toista: opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa henkilöstömme hyvinvointiin ja päinvastoin. Onnistumiset syntyvät hyvinvoivan yhteisön tuloksena. 

Koulutus itsessään on vastuullisuusteko, mutta strategiatyö sai meidät pohtimaan syvällisemmin sitä, mitä tulevaisuustaidot sekä ilmasto- ja ympäristövastuullisuus ovat omana toimintanamme ja SDO:sta valmistuvien ammattitaitona. Vaikuttavuus syntyy vastuullisista teoista. 

Suomen Diakoniaopiston talous on hyvässä kunnossa 

Päättynyt vuosi 2022 oli niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmasta onnistunut: Toiminnalliset tavoitteet täyttyivät yli kahdeksankymmentä prosenttisesti, henkilöstön työtyytyväisyys oli 4,3 (asteikolla 1–5), nettosuositteluindeksi (eNPS) 61 ja opiskelijapalautteiden alku- ja päättöpalautteiden keskiarvo 4,2 (asteikolla 1–5). Ylijäämää kirjattiin noin 540 t€.   

Henkilöstön ja opiskelijoiden sitoutuminen niin yhteisiin tavoitteisiin ja kuin omien unelmienkin tavoitteluun tuotti monta onnistunutta tarinaa, mistä voimme iloita. Ja monta uutta tarinaa on uuden strategian myötä saanut jo alkunsa – niistä kuulette lisää pian. 

Keväisin terveisin, 

Juha-Petri Niiranen, Suomen Diakoniaopiston rehtori ja toimitusjohtaja