Siirry sisältöön

Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta 

Kolme nuorta hengaa Suomen Diakoniaopiston Oulun kampuksella

Suomen Diakoniaopisto kumppaneineen on käynnistänyt kansalaisaloitteen nuoriasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi.

Meillä nuorisoalan toimijoilla on yhteinen huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä.

Nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja pandemia-aika on entisestään vaikuttanut nuorten tilanteeseen. Me nuorten parissa toimivat tahot olemme huomanneet, että nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Se on koko yhteiskunnan kannalta hyvin huolestuttavaa. 

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat eduskunnan tarkastusvaliokuntaa myöten ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin – nuorten osallisuus huomioiden. 

Suomessa tarvitaan nuorten asioiden edistämiseen paitsi poliittista johtajuutta, myös riippumatonta tahoa, joka edistäisi nuorten aikuisten edun ja oikeuksien toteutumista.  Tähän tarpeeseen ehdotamme nuoriasiavaltuutetun viran perustamista. 

”Yhteiskuntamme tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä ja rohkeita osaajia. Juuri sen vuoksi meidän on varmistettava, että nuorten aikuisten ääni tulee kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa nykyistä paremmin”, sanoo Suomen Diakoniaopiston koulutusjohtaja Marjaana Salmi sanoo.

Allekirjoita kansalaisaloite!  

Kannata asiaa allekirjoittamalla kansalaisaloite. Tarvitsemme 50 000 allekirjoitusta, jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. 

Kansalaisaloitetta ovat olleet valmistelemassa yhdessä nuorten kanssa Diakonissalaitos, Suomen Diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Lahden Diakonialaitos, Länsi-Suomen Diakonialaitos ja Step-koulutus. Tavoitamme toiminnoissamme tuhansia nuoria päivittäin ja näemme, kuinka nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Toivomme yhdessä tähän muutosta. 

#nuoriasiavaltuutettu