Siirry sisältöön

Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto traumapainotuksella

Hakuaika 15.3.2024 - 15.4.2024
Paikka Oulu
Koulutusaika 3.10.2024 - 31.12.2025
Koulutusala Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto Oppisopimusopiskelu

Tietoa koulutuksesta

Mielenterveyden häiriön tai riippuvuuden taustalla voi olla trauma tai trauma voi vaikuttaa myös itsenäisesti ihmisen arkeen ja selviytymiseen. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnossa syvennät laaja-alaista osaamista mielenterveys– ja päihdetyön lisäksi traumainformoidun kohtaamisen osalta.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on näkemystä mitä traumassa tapahtuu ihmisen mielessä ja kehollisesti.

Saat työkaluja mm. kohtaamiseen, vakauttamiseen ja ymmärrystä työntekijän tunnetaitoihin, mikä on tärkeä osa traumainformoitua kohtaamista. Koulutuksen aikana tarkastellaan lisäksi ajankohtaisia mielenterveys– ja päihdetyön teemoja, mitä kautta saat uusia työkaluja tekemääsi asiakastyöhön.

Kouluttajina toimivat oppilaitoksen opettajien lisäksi mm. traumapsykoterapeutit, psykiatrit ja kokemuskouluttajat.

Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaan. Oppisopimus solmitaan omaan työpaikkaasi, joka soveltuu mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon. Sinulle nimetään työpaikalta oppisopimuksen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka toimii mentorinasi opintojesi ajan. Opetuspäiviä on n. 1–2 kuukaudessa, tämän lisäksi oppimista tapahtuu paljon omassa työssäsi. Koulutus toteutuu pääasiassa reaaliaikaisessa etäopetuksessa, mutta koulutukseen sisältyy myös lähiopetuspäiviä.

Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto ja siihen kuuluvat näytöt ( x 4) suoritetaan henkilökohtaistamisessa suunnitellussa aikataulussa.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3749773/tiedot

Tutkinnon osat ja koulutuksen keskeinen sisältö:

– Mielenterveys– ja päihdetyössä toimiminen
– Mielenterveys– ja päihdetyön menetelmien käyttäminen
– Lasten ja nuorten mielenterveys– ja päihdetyö
– Lähi– ja läheisverkostoissa toimiminen

Trauma painotus sisältyy edellä mainittuihin tutkinnonosiin ja sisältää laaja-alaisen teoriapohjan trauman syntymekanismista, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, polyvagaalisesta teoriasta, trauman jälkeisestä stressihäiriöstä (PTSD), dissosiaatiosta, erilaisista työkaluista trauman kohtaamiseen ja työntekijän jaksamiseen liittyvistä tunnetaidoista.

Opiskelija laatii koulutuksen aikana oman työyhteisön ammatillisuutta ja osaamista lisäävän käytännönläheisen kehittämistehtävän.

Kohderyhmä

Hakijalta edellytetään soveltavaa koulutusta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, sairaanhoitajan tai sosionomin tutkintoa sekä riittävää mielenterveys- ja päihdetyön työkokemusta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta toteutetaan pisteytyksen perusteella, joka määräytyy hakijan motivoituneisuudesta, mahdollisuudesta hyödyntää koulutuksesta hankittua osaamista omassa työssään ja työyhteisön kehittämisessä sekä työkokemuksen pituudesta. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan hakijoille toukokuun aikana.

Hoks laadinta ryhmänohjaajan kanssa ja ennakkotehtävänä olevaan kirjaan tutustuminen elo-syyskuussa 2024. Koulutuksen kokonaiskesto lokakuu 2024-joulukuu 2025.

Syksyn 2024 koulutuspäivät:
3.10 orientaatio, 10.10, 13.11 ja 4.12.2024.
Lukuvuoden 2025 koulutuspäivät tarkentuvat myöhemmin.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Tarvitsetko lisätietoja?

Maria Viljamaa
Lehtori, asiakkuusvastaava
maria.viljamaa@sdo.fi
puh. 044 713 2224