Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Hakuaika 31.5.2023 - 10.9.2023
Paikka Lahti
Koulutusaika 20.9.2023 - 31.12.2024
Koulutusala Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto Oppisopimusopiskelu

Tietoa koulutuksesta

Haluatko kehittää erityisosaamistasi mielenterveys– ja päihdetyön vaativaan hoito- ja ohjaustyöhön sekä asiantuntijatehtäviin!
Syvennä osaamistasi toipumisorientaatiosta ja hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisista menetelmistä sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä menetelmistä.

SUORITA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Koulutuksen aihepiirejä ovat mm.
– toipumisorientaatio mielenterveys- ja päihdetyössä
– hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiset menetelmät asiakastyössä (HOT)
– ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä
– mielenterveyden häiriöt, diagnostiset oireet ja vaativat asiakastilanteet
– neuropsykiatriset häiriöt
– traumaorientoitunut työote
– ammatillinen vuorovaikutus erityistilanteissa
– toimiminen tutkimus-, hoito ja kuntoutusprosessissa
– oman työn arviointi ja kehittäminen
– työhyvinvointi

KOULUTUS TOTEUTETAAN LÄHI-MONIMUOTO OPISKELUNA

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja opinnot kestävät noin vuoden. Opintojen kesto määräytyy tarkemmin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaan.
Lähi-, ryhmä, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat. Lähiopetuspäiviä on 1 kuukaudessa (klo 9–16).

Syksy 23
ke 20.09.23 orientaatio
ke 11.10.23 seminaari
ke 22.11.23
ke 13.12.23

Kevät 24
ke 17.1.24
ke 14.2.24
ke 17.4.24
ke 15.5.24

Syksy 24
ke 21.08.24
ke 11.09.24
ke 9.10.24 seminaari
ke 13.11.24

Koulutuksessa on mahdollisuus osallistua kokemusosaamisen valmennusmallin pilotointiin.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.
Opinnot kestävät noin vuoden. Opintojen kesto määräytyy tarkemmin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaan.
Opiskelijalle nimetään työpaikalta oppisopimuksen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka toimii opiskelijan mentorina opintojen ajan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Kati Voivala
kati.voivala@sdo.fi
P. 050 452 4228