Siirry sisältöön

Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto trauma painotuksella

Hakuaika 19.9.2022 - 27.11.2022
Paikka Oulu
Koulutusaika 29.3.2023 - 31.5.2024
Koulutusala Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto Oppisopimusopiskelu

Tietoa koulutuksesta

Mielenterveyden häiriön tai riippuvuuden taustalla voi olla trauma tai trauma voi vaikuttaa myös itsenäisesti ihmisen arkeen ja selviytymiseen. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnossa syvennät laaja-alaista osaamista mielenterveys– ja päihdetyön lisäksi traumainformoidun kohtaamisen osalta.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on näkemystä mitä traumassa tapahtuu ihmisen mielessä ja kehollisesti.

Saat työkaluja mm. kohtaamiseen, vakauttamiseen ja ymmärrystä työntekijän tunnetaitoihin, mikä on tärkeä osa traumainformoitua kohtaamista. Koulutuksen aikana tarkastellaan lisäksi ajankohtaisia mielenterveys– ja päihdetyön teemoja, mitä kautta saat uusia työkaluja tekemääsi asiakastyöhön.

Kouluttajina toimivat oppilaitoksen opettajien lisäksi mm. traumapsykoterapeutit, psykiatrit ja kokemuskouluttajat.

Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaan. Oppisopimus solmitaan omaan työpaikkaasi, joka soveltuu mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon. Sinulle nimetään työpaikalta oppisopimuksen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka toimii mentorinasi opintojesi ajan. Opetuspäiviä on n. 1–2 kuukaudessa, tämän lisäksi oppimista tapahtuu paljon omassa työssäsi. Koulutus toteutuu pääasiassa reaaliaikaisessa etäopetuksessa, mutta koulutukseen sisältyy myös lähiopetuspäiviä

Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto ja siihen kuuluvat näytöt (x4) suoritetaan henkilökohtaistamisessa suunnitellussa aikataulussa.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ePerusteista

Tutkinnon osat ja koulutuksen keskeinen sisältö:
– Mielenterveys– ja päihdetyössä toimiminen
– Mielenterveys– ja päihdetyön menetelmien käyttäminen
– Lasten ja nuorten mielenterveys– ja päihdetyö
– Lähi– ja läheisverkostoissa toimiminen

Trauma painotus sisältyy edellä mainittuihin tutkinnonosiin ja sisältää laaja-alaisen teoriapohjan trauman syntymekanismista, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, polyvagaalisesta teoriasta, trauman jälkeisestä stressihäiriöstä (PTSD), dissosiaatiosta, erilaisista työkaluista trauman kohtaamiseen ja työntekijän jaksamiseen liittyvistä tunnetaidoista.

Opiskelija laatii koulutuksen aikana oman työyhteisön ammatillisuutta ja osaamista lisäävän käytännönläheisen kehittämistehtävän.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta toteutetaan pisteytyksen perusteella, joka määräytyy hakijan työkokemuksen, motivoituneisuuden ja hakijan mahdollisuutena hyödyntää koulutuksesta hankittua osaamista omassa työssään ja työyhteisön kehittämisessä. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan hakijoille joulukuun aikana.

Hoks laadinta ryhmänohjaajan kanssa ja ennakkotehtävänä olevaan kirjaan tutustuminen tammi-maaliskuussa 2023. Koulutuksen kokonaiskesto maaliskuu 2023-toukokuu 2024.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Tarvitsetko lisätietoja?

Oulu:
Antti-Tuomas Heinonen
Lehtori, ryhmänohjaaja
050 502 2188
antti-tuomas.heinonen@sdo.fi

Helsinki:
Tuija Mölsä
Lehtori, ryhmänohjaaja
050 502 7551
tuija.molsa@sdo.fi