Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, oppisopimuskoulutuksena

Hakuaika 1.8.2022 - 21.10.2022
Paikka Lahti
Koulutusaika 19.10.2022 - 31.12.2023
Koulutusala Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto Oppisopimusopiskelu

Tietoa koulutuksesta

Kehitä erityisosaamistasi mielenterveys– ja päihdetyön vaativaan hoito- ja ohjaustyöhön sekä asiantuntijatehtäviin!

Haluatko syventää osaamistasi ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä menetelmistä ja työskentelystä sekä toipumisorientaatiosta?

Suorita mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, jossa koulutuksen aihepiirejä ovat mm.

• ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä
• toipumisorientaatio mielenterveys- ja päihdetyössä
• hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiset menetelmät asiakastyössä
• mielenterveyden häiriöt, diagnostiset oireet ja vaativat asiakastilanteet
• neuropsykiatriset häiriöt
• traumaorientoitunut työote
• ammatillinen vuorovaikutus erityistilanteissa
• toimiminen tutkimus-, hoito ja kuntoutusprosessissa
• oman työn arviointi ja kehittäminen
• työhyvinvointi

Koulutus toteutetaan Lahdessa lähimonimuoto-opiskeluna, jossa lähi-, ryhmä, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.
Opinnot kestävät noin vuoden. Opintojen kesto määräytyy tarkemmin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaan.
Opiskelijalle nimetään työpaikalta oppisopimuksen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka toimii opiskelijan mentorina opintojen ajan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Kati Voivala
Asiakkuusvastaava, mielenterveys– ja päihdetyö
Lahden kampus
kati.voivala@sdo.fi
P. 050 452 4228